Olet täällä

Säilöntäaineiden käsittely, kuljetus ja varastointiohjeet

AIV säilöntäaineet ovat oikein käytettynä turvallisia käyttäjälle sekä niiden koneille aiheuttama korroosio on entistä vähäisempi. Noudata kuitenkin riittävää huolellisuutta käsitellessäsi säilöntäaineita ja käytä oikeaa suojavarustusta. Käyttämällä oikeaa suojavarustusta säilöntäaineita käsiteltäessä suojaudutaan myös riskeiltä.

AIV 2 Plussan, AIV Ässän ja Propcorn Plussan kuljetuksen on oltava VAK-säädösten (vaarallisten aineiden kuljetussäädökset) mukainen. Nämä säädökset koskevat myös kuljetuksia tilalle sekä tilan sisäisiä kuljetuksia. Vaikka VAK-säädökset eivät koske AIV Nova Se:tä eikä Propcorn NC:tä, näitäkin tuotteita käsiteltäessä ja kuljetettaessa on syytä noudattaa huolellisuutta.

AIV Nova Se ja Propcorn NC ovat luokiteltu ainoastaan ihoa ärsyttäviksi. On kuitenkin huomioitava, että silmään joutuessaan kaikki AIV liuokset voivat aiheuttaa vakavan silmävaurion vaaran. AIV 2 Plus, AIV Ässä ja Propcorn Plus ovat syövyttäviä happoja. Käytä aina oikeaa suojavarustusta käsitellessäsi säilytysastioita ja liuosta. Käytä kumikäsineitä ja kumijalkineita sekä suojaa silmät mahdollisilta roiskeilta kasvojen- tai silmiensuojaimin.

Varastoi säilöntäaineet erillään rehuista ja elintarvikkeista. Hyvässä varastossa on varattu riittävästi huuhteluvettä vuotojen ja roiskeiden varalta, eikä onnettomuustapauksissa ainetta pääse valumaan ympäristöön eikä viemäriin.

Samankaltaista sisältöä