Olet täällä

Heinän säilöntä

Perinteisen säilörehun säilyminen perustuu rehussa tapahtuvaan maitohappokäymiseen ja lisättyyn säilöntäaineeseen. Maitohappokäyminen edellyttää riittävää kosteuspitoisuutta. Luonnollinen maitohappokäyminen ei yksinään riitä säilömään rehua kun kuiva-ainepitoisuus on yli 45%.

 

Säilöheinä: Rehun kuiva-aineen ollessa välillä 45 – 70% säilyvyys perustuu lisättyyn säilöntäaineeseen ja hapettomiin olosuhteisiin. Paalit on käärittävä muoviin.

 

Heinä: Kuiva-ainepitoisuuden ollessa 70 – 85% säilöntä perustuu säilöntäaineeseen ja korkeaan kuiva-ainepitoisuuteen.

 

Propcorn –säilöntäaineet soveltuvat säilöheinän ja kostean heinän säilöntään. Propcorn –säilöntäaineet on testattu Suomessa kuivan säilörehun/säilöheinän säilönnässä. Propcorn –säilöntäaineet paransivat rehun laatua ja vähensivät rehun lämpenemistä paaleissa.

 

Pitkälle esikuivattu säilörehu tai säilöheinä soveltuu hyvin hevosten karkearehuksi.

 

Heinän kuiva-ainepitoisuuden ollessa 70-85% säilöntään voidaan käyttää Propcorn -tuotteita. Säilöntäaine lisätään rehuun paalauksen yhteydessä. Säilöntäaineen annostus riippuu heinän kosteudesta (5 – 10 l/tn). Propcorn säilyttää heinän ravintoarvon ja luonnollisen värin. Pölyäminen paaleja käsitellessä vähenee. Propcorn –heinä soveltuu hyvin hevosten rehuksi. Käyttökokemukset Propcorn –heinän käytöstä hevosten ruokinnassa ovat olleet myönteisiä.

 

Samankaltaista sisältöä