Olet täällä

Tunnista mangaanin puutosoireet kasvustosta - Mangaani ravinteena

Farmitin ajankohtaisuutisissa käydään kevään kuluessa "Opi tunnistamaan ravinteiden aiheuttamat puutosoireet" -sarjassa tietoiskujen avulla läpi, millaisia oireita ravinnepuutokset aiheuttavat kasvukaudella öljykasveilla ja viljoilla. Sarjan aikaisemmissa osissa on jo kerrottu

 

Tässä osassa kerrotaan, miltä mangaanin puutosoireet näyttävät vilja- ja öljykasveilla sekä mangaanin merkityksestä ravinteena kasvissa.

Tunnista mangaanin puutosoireet kasvustossa – Mangaani ravinteena

Mangaaninpuutosoireet näkyvät ensin nuorissa lehdissä.
Mangaani liikkuu kasvissa melko huonosti ja siten sen puutosoireet esiintyvät ensin uusissa lehdissä. Kaura on viljoista herkin mangaanin puutteelle. Seuraavaksi herkin on ohra, sitten vehnä ja ruisvehnä ja ruis. Kauralle mangaanin puutos aiheuttaa harmaalaikkutautia. Kasvin lehtiin ilmestyy pitkittäisiä ruskeita tai harmahtavia laikkuja tai pieniä keltaisia laikkuja. Jyvien ja röyhyjen muodostus jää heikoksi. Lievissä tapauksissa kasvusto näyttää vain normaalia vaaleammalta. Ohran lehdet jäävät mangaanin puutteessa vaaleanvihreiksi. Niissä voi olla ruskeita laikkuja tai viiruja. Vehnällä ja rukiilla voi esiintyä harmaita laikkuja.

Rypsillä ja rapsilla lehdissä on vaaleankeltaisia laikkuja ja ne voivat vaalentua kokonaan. Kasvin kehitys on huonoa. Mangaanin puute häiritsee yhteyttämistä ja voi siten vaikuttaa sadon määrään ja laatuun.

Lohkon mangaanipuutosriskiä lisäävät:

Korkea pH, korkea multavuus ja alhainen savespitoisuus heikentävät kasvin mangaaninsaantia. Korkea multavuus ja alhainen savespitoisuus lisäävät maan happipitoisuutta, jolloin maassa oleva mangaani hapettuu ja muuttuu kasville heikommin käyttökelpoiseksi.

Mangaaninpuutetta esiintyy tavallisesti viileinä ja märkinä keväinä. Tällöin juuriston ravinteidenotto on aika hidasta, ja puutosoireita ilmestyy kasvustoon. Jos sitten seuraa lämmin sääjakso, ei kasvi ehdi saada maasta riittävästi mangaania, ja puutosoireet lisääntyvät.

Mangaanin merkitys kasvissa

Kasvi ottaa mangaania maasta Mn2+ muodossa. Mangaani liikkuu maassa huonosti ja siten juurten on kasvettava sen luokse. Vaikka vilja ja öljykasvit tarvitsevat mangaania määrällisesti vähän (< 1 kg/ha), sillä on kasvissa muutamia erittäin tärkeitä fysiologisia tehtäviä. Kasvin kärsiessä mangaanin puutteesta se ei pysty käyttämään muitakaan ravinteita optimaalisesti hyväksi.

Mangaani on rakenneosana ribosomeissa, jotka toimivat valkuaisaineiden muodostumisen keskuksina ja ovat siten välttämättömiä kaikille kasvin soluille. Osallistumalla valkuaisaineiden muodostumiseen mangaani parantaa typen hyväksikäyttöä kasvissa.

Mangaani on tärkeä ravinne kloroplastien eli viherhiukkasten toiminnalle, ja sen puute heikentää kasvin yhteyttämiskykyä. Mangaanilla on vaikutusta myös ligniinin muodostumiseen. Selvässä mangaanin puutteessa heikentynyt ligniinin muodostuminen näkyy kasvin lehtien veltostumisena ja juurten huonona kasvuna.

Mangaani toimii eräiden entsyymien aktivoijana. Suurin osa näistä entsyymeistä osallistuu hapetus-pelkistys reaktioihin, dekarboksilaatioon (hiilidioksidin lohkaiseminen jostakin yhdisteestä) ja hydrolyyttisiin (aineen hajotuksessa mukana myös vesimolekyyli) reaktioihin. Joissain kemiallisissa reaktioissa magnesium voi korvata mangaanin.

Superoksididismutaasi (SOD) on mangaanipitoinen entsyymi, joka on tärkeä kasvin taistellessa vapaita happiradikaaleja vastaan. Vapaat happiradikaalit tuhoavat lehden soluseinämiä ja proteiineja. Tämä näkyy kasvin lehdissä erilaisina värivirheinä.

Lannoitussuositus

Viljoilla ja öljykasveilla YaraMila Hiven Y (23-3-6-6). Se sisältää mangaania 0,3 %.

Kasvukaudenaikainen mangaaniruiskutus kannattaa tehdä heti ensimmäisten puutosoireiden ilmaantuessa. Mangaanin puutosoireet tulevat näkyviin viljalla jo 3 - 4-lehtivaiheessa. Lehtilannoitus on ainoa hyvä tapa hoitaa mangaaninpuutos kasvukaudella kuntoon. Sopivia tuotteita akuuttiin mangaaninpuutteeseen ovat Mangaanisulfaatti ja Mangaanikelaatti.

 

Öljykasveilla mangaanin puutos näkyy lehtisuonten välisenä kellertymisenä. Lehtisuonten reunoilla esiintyy vihreää väriä. Kuva: Yara International

Ohran lehdet jäävät mangaanin puutteessa vaaleanvihreiksi. Niissä voi olla ruskeita laikkuja tai viiruja. Kuva: Yara Suomen Kotkanimen tutkimusasema

 

Samankaltaista sisältöä