Olet täällä

Ajankohtaista kasvinsuojelussa

Tuholaiset kiusaavat öljykasveja

Rapsipistiäisen toukat ovat tehneet pahaa tuhoa ainakin kevätrypsipellolla Parikkalassa. Rapsipistiäisiä tavataan yleensä syysöljykasveilla satunnaisesti ja paikallisesti. Rapsipistiäisen toukat ovat väriltään tummanvihreitä tai harmaanmustia.

Lukuisista torjuntakerroista huolimatta kasvustoissa on runsaasti rapsikuoriaisia, jotka ovat vioittaneet pahoin kukintoja. Myös kaalikoin toukkia on monin paikoin paljon ja ne voivat vioittaa lehtien lisäksi myös kehittyviä lituja.

Myös gammayökkösen toukkia voi löytyä. Rapsi- ja rypsikasvustoissa näkyy myös yleisesti luteen aiheuttamia kasvupistevioituksia sekä paikoin lehtimiinaajakärpäsen aiheuttamia lehtivioituksia.

Tarkkailu on edelleen tarpeen mahdollisten nopeasti etenevien tuhojen varalta. Rapsikuoriaisen torjunta on tehtävä ennen kukintaa. Tukesin 3.7.2019 myöntämien poikkeuslupien turvin kaalikoin ja gammayökkösen torjunta on tarvittaessa mahdollista öljykasveilla kukintavaiheessa ainoastaan Turex 50 WP -valmisteella ja kukinnan jälkeen lisäksi Decis Mega EW 50- ja Karate Zeon-tekniikka -valmisteilla. Valmisteita käytettäessä on huomioitava rajoitukset, jotka löytyvät Tukesin poikkeusluvat hätilanteissa -verkkosivulla olevista käyttöohjeista.

Tähkäsääsken tarkkailua kukintaan saakka

Tähkäsääskiä on esiintynyt tänä kesänä runsaasti. Tarkkailu jatkuu vehnän tähkälle tulosta kukintavaiheeseen saakka. Riski on suurin lohkoilla, joilla on viljelty useana vuonna vehnää. Paras sääskien havainnointi- ja torjunta-aika on illalla tuulen tyynnyttyä. Tähkäsääsken torjuntakynnys on keskimäärin 1 sääski/6 tähkää.

Viljakirvoja voi löytyä kasvustoista, mutta niiden torjunta on harvoin tarpeen.

Hernekääriäisen lento jatkuu

Hernekääriäisen lento jatkuu vilkkaana, mutta lentohuippu on jo paikoin Etelä-Suomessa ohi. Lohkojen välillä on suurta vaihtelua. Torjuntatarve ja -ajankohta määräytyvät lohkokohtaisesti feromonipyydystarkkailun ja herneen käyttötarkoituksen perusteella.

Torjunta kohdistetaan kuoriutuviin toukkiin aikuisten esiintymishuipun ja lämpösumman perusteella. Kukkivan hernekasvuston käsittely pyretroideilla on sallittua vain mehiläisten lentoajan ulkopuolella, klo 22-06 välisenä aikana.

Hernekirvojen ja gammayökköstoukkien tarkkailu on ajankohtaista, vaikkakin ne tulevat todennäköisesti torjuttua mahdollisen hernekääriäistorjunnan yhteydessä. Gammayökkösen torjuntaan herneeltä ja härkäpavulta on 3.7.2019 myönnetty poikkeuslupia tietyille valmisteille. Tarkemmat käyttöohjeet löytyvät Tukesin verkkosivulta.

 

Lähde: Maatalousinfo/Luke

 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä