Olet täällä

Ennakkotiedot tämän vuoden viljasadon laadusta valmistuneet

Vehnäsadon laatu laski puintien edetessä

Ruokaviraston laatuseurannassa alle puolet tähän mennessä tutkituista kevätvehnänäytteistä on proteiinipitoisuudeltaan vähintään 12,5 prosenttia, sakoluvultaan vähintään 180 sekuntia ja hehtopainoltaan vähintään 78 kiloa. Puintien edetessä sakoluvut ovat laskeneet heti syyskuun toisesta viikosta alkaen niin, että sakoluvun mediaani on jo alle 220 viikosta 37 lähtien.

Vehnän ja rukiin hehtopainot ovat edellisvuotta matalampia. Kevätvehnän keskimääräinen hehtopaino on 79,7 kiloa ja syysvehnällä 82,0 kiloa. Tutkittujen näytteiden keskimääräinen proteiinipitoisuus on kevätvehnällä 14,0 prosenttia ja syysvehnällä 11,1 prosenttia. Tutkituissa näytteissä DON (deoksinivalenoli) –hometoksiinipitoisuus ylittää vain yksittäisten näytteiden osalta elintarvikevehnälle EU-lainsäädännössä asetetun raja-arvon (1250 mikrogrammaa kilossa).

Rukiin tutkituista näytteistä 90 prosenttia oli sakoluvultaan yli 120 ja hehtopainoltaan yli 71 kiloa. Rukiin keskimääräinen sakoluku on 184 sekuntia ja hehtopaino 78,1 kiloa.

Kauran laatu odotettua parempi, mutta pieniä jyviä paljon

Kauran tulokset ovat odotettua parempia tähän mennessä tutkittujen näytteiden perusteella. DON –hometoksiinipitoisuudet ovat tutkituissa kauranäytteissä pysyneet matalina: noin kaksi prosenttia näytteistä ylittää pikamenetelmällä mitattuna DON elintarvikekauran EU-lainsäädännön raja-arvon (1750 mikrogrammaa/kilo).

Kauran keskimääräinen hehtopaino on 56 kiloa ja kaksi kolmasosassa näytteistä hehtopaino on vähintään 55 kiloa. Kasvukauden olosuhteet ja jälkiversonta lisäsi pienien jyvien määrää. Vuonna 2020 pieniä jyviä on keskimäärin 5,5 prosenttia. Pieniin jyviin luetaan myös vihreät jyvät, joita tänä vuonna on näytteissä keskimäärin 0,9 prosenttia, mutta enimmillään 5 prosenttia. Kauran keskimääräinen valkuaispitoisuus on 12,6 prosenttia.

Ohran hehtopaino ja jyväkoko laskivat viime vuodesta

Edelliseen vuoteen nähden ohra on hehtopainoltaan kevyempää. Tutkituissa rehuohranäytteissä noin 68 prosentilla on hehtopaino vähintään 64 kiloa. Keskimääräinen hehtopaino on 64,7 kiloa. Rehuohran keskimääräinen valkuaispitoisuus 12,5 prosenttia on viime vuotta parempi. Ohran jyväkoko on pienempi kuin vuonna 2019.

 

Tiedot viljasadon laadusta vuonna 2020 ovat tässä vaiheessa vielä ennakkotietoja, perustuen noin 500 analysoituun näytteeseen. Viljan laatutiedot päivittyvät joka yö Ruokaviraston Avoin tieto -sivustolle.

 

Lähde: Ruokavirasto

 

 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä