Olet täällä

Tautien torjunta mansikalla

Kestävien tautikantojen synnyn estämiseksi suositellaan torjuntaohjelmissa käytettäväksi eri tavoilla vaikuttavia aineita. Samaan tehoaineryhmään kuuluvia aineita ei ole hyvä käyttää saman kauden aikana.

ENNEN ISTUTUSTA:
Tyvimätä torjutaan ennen istutusta Aliette-taimikäsittelyllä.

HÄRMÄ JA HARMAAHOME:
Alla olevassa torjunta-ohjelmasuosituksessa on huomioitu resistenssiuhan lisäksi myös aineiden käyttörajoitukset ja varoajat. Ks. värikoodit taulukon lopusta.

Satovuodet   Ennen kukintaa 1.
ruiskutus
2. ruiskutus 3. ruiskutus
1. 2. ja 3. satovuosi Ei härmää - Switch Frupica Teldor(1
  Härmäriski Amistar/Topas/Candit/Frupica Switch Frupica

Teldor(1

           
4. satovuosi Ei härmää - Signum Frupica Teldor(1
  Härmäriski (Amistar)/Topas/(Candit)/Frupica Signum Frupica Teldor(1
           
5. satovuosi Ei härmää - Teldor/Rovral Frupica Teldor(1
  Härmäriski Amistar/Topas/Candit/Frupica Teldor/Rovral Frupica Teldor(1

Sininen väri = pohjavesirajoitus
Punainen väri = peräkkäisen käytön rajoitus
Musta väri = ei rajoituksia
1) Vihreä linja, ks. lisää sivun alalaidasta

 

 

Kaikki mansikalla käytettävät kasvitautiaineet ja niiden tehoaineryhmät: Tilanne 2010-09.

Kauppanimi Tehoaine Tehoaineryhmä FRAC-koodi Yleinen resistenssiriski Varoaika vrk
Prestop gliocladium catenulatum-sientä biologinen valmiste ei luok. tuntematon 0
Frupica SC mepinpyramiini aniliinipyrimidit D1 kohtalainen 5
Teldor fenheksamidi fenheksamidi G3 pieni-kohtalainen 3
Rovral 75 WG iprodioni dikarboksimidit E3 kohtalainen-suuri 10
Scala pyrimetaniili aniliinipyrimidit D1 kohtalainen 10
Switch 62,5 WG syprodiniili +
fludioksoniili
aniliinipyrimidit +
fenyylipyrroli
D1
E2
kohtalainen
pieni-kohtalainen
7
Signum boskalidi +
pyraklostrobiini
karboksamidit +
strobiluriinit
C2
C3
kohtalainen
suuri
3
Amistar/Ortiva atsoksistrobiini strobiluriinit C3 suuri 3

Lähteet: www.frac.info, www.evira.fi, Puutarha&Kauppa-lehti 49/2006

 

Linkkien alta löydät tunnistuskuvat taudeista:
Mansikan harmaahome, Mansikanhärmä, Nahka- ja tyvimätä, Mustalaikku, Muut laikkutaudit

 


Vihreällä linjalla tarkoitetaan kasvinsuojelussa käytettäviä aineita, jotka ovat haitattomia tai vain lievästi haitallisia hyötyeliöille, kuten petopunkkeja. Käyttämällä kasvinsuojelussa vihreän linjan tuotteita, noudatetaan IP-viljelyn ohjeita, joka on EU:n uuden kasvinsuojeluainedirektiviin mukaista.

Samankaltaista sisältöä