Olet täällä

Syysrukiin lannoitus

Satoisat ja vahvakortiset nykylajikkeet tarvitsevat paljon ravinteita. Rukiin viljelyssä kannattaa kiinnittää erityistä huomiota fosforin, rikin, kaliumin, boorin ja kuparin riittävyyteen. Kun pyrkii hyviin ruissatoihin, kannattaa lannoitus mitoittaa lohkokohtaisesti lajikkeen korrenlujuuden sietokyvyn rajoille. Silloin hyödynnetään parhaiten lajikkeen satopotentiaali ja laatuominaisuudet. Yara Kotkaniemen koetulosten perusteella hyväkuntoisilla lohkoilla lannoitus ollut kannattavaa nostaa ainakin ympäristökorvauksen ylärajaan asti.

Lannoitus syksyllä

Syysrukiin syyslannoituksessa annetaan kasvin talvella tarvitsemat ravinteet.  Fosfori- ja kaliumlannoitus jaetaan siis kahteen osaan syys- ja kevätlannoitukseen. Näin päästään entistä tarkempaan lannoitukseen kasvin ja ympäristön kannalta  ja samalla varmistetaan paras mahdollinen taloudellinen tulos. Ympäristökorvauksen mukaan syysrukiille voi syksyllä käyttää typpeä enintään 30 kg/ha esim. YaraMila Y 6, 176 kg/ha.


Syyslannoitus nostaa myös hybridirukiiden satoa Suomessa. Ruis versoo pääasiassa syksyllä, siksi on tärkeää huolehtia kasvuston riittävästä typen, fosforin ja kaliumin saannista. Fosfori on tärkeää myös  juurten ja versojen kehitykselle ja siten muiden ravinteiden hyödyntämiselle. Kalium parantaa talvenkestävyyttä ja parantaa rukiin kykyä vastustaa sienten aiheuttamia kasvitauteja.

Lannoitus keväällä

Syysrukiin kevätlannoitus tehdään arvioidun satopotentiaalin mukaan. Koska ruis aloittaa voimakkaan kasvun jo aikaisin keväällä, kannattaa lannoitus yleensä tehdä mahdollisimman varhain keväällä. Kevätlannoituksessa käytetään YaraMila -lannoitetta rukiin fosfori- ja kaliumtarpeen mukaan.

Kasvukauden aikainen lisälannoitus

Jos  kevään typpilannoitus osoittautuu sato-odotuksiin nähden liian pieneksi, kannattaa lisälannoitus antaa korrenkasvuvaiheessa. Lisälannoitukseen käytetään YaraBela –lannoitteita. Tarkimman lisälannoituksen voi tehdä Yara N-Sensorin avulla.

Hivenlannoitus

Rukiin riittävä kuparinsaanti lisää siitepölyn määrää ja elinvoimaa, ja lyhentää siten heilimöintiaikaa ja vähentää torajyväsaastunnan riskiä. Myös boorin on todettu vähentävän torajyväisyyttä. Mailla, joiden pH on luokassa hyvä tai parempi, on syytä varmistaa hivenravinteiden riittävyys. Syysrukiin hivenlannoitus voidaan hoitaa käyttämällä hiveniä sisältävää lannoitetta.

YaraVita - lehtilannoitteilla voi helposti varmistaa hivenravinteiden riittävyyden kasvukaudella. Ne voi ruiskuttaa yhdessä useiden torjunta-aineiden kanssa. Kasvin riittävä hivenravinteiden saanti mahdollistaa myös muiden ravinteiden täysipainoisen hyödyntämisen.

Ravinnepuutosten oireisiin voi tutustua Yara CheckIT applikaation avulla.

 

Partner: 

Samankaltaista sisältöä