Olet täällä

Kasvitautitarkkailu nyt ajankohtaista

Viljojen kasvitautien esiintymissä on suuria alueiden välisiä eroja tiedottaa Luonnonvarakeskus (Luke).

Siemenlevintäistä ohranverkkolaikkua esiintyy paikoitellen kevätviljoissa. Myös ravinteiden puutosoireita on havaittu orastuneilla pelloilla. Lehtilaikkutautien oireiden esiintyessä tasaisesti, torjuntaa voidaan harkita rikkakasvitorjunnan yhteydessä.

Rukiilla kasvitaudit tulee torjua ennen kuin kukinta päättyy. Syysvehnässä ja ruisvehnässä pistelaikun, harmaalaikun ja härmän tarkkailu on nyt ajankohtaista. Torjunta-aineita tulee käyttää vain välttämättömissä tilanteissa, jotta vältetään fungisidiresistenssin muodostuminen. Myös ei tehoaineiden käyttö on tärkeää.

Kevätviljat alkavat olla paikoin pensomisvaiheessa ja rikkakasveja on taimettunut nyt runsaasti. Rikkakasvien ruiskutuksia suunniteltaessa on tärkeää huomioida rikkakasvilajisto, sääolosuhteet, pellon kunto, kerääjä- ja nurmialuskasvit sekä herbisidiresistenssin välttäminen.

Lähde: Luke

Kommentit

Samankaltaista sisältöä