Olet täällä

Uudistushiehojen ruokinta

Ensimmäinen vuosi

Uudistukseen jätettäviä lehmävasikoita ruokitaan ensimmäiset kolme kuukautta samalla tavalla kuin sonnivasikoitakin. Kolmen kuukauden jälkeen liian voimakkaasti kasvavilla lehmävasikoilla saattaa olla utarekudoksen rasvoittumisen riski. Jos laidun on hyvä, väkirehua ei välttämättä tarvita. Kivennäisruokinnasta pitää kuitenkin huolehtia. Kivennäisenä käytetään kasvukivennäistä (esim. Seleeni Hertta, Kasvu Namino).  

Vierotuksen jälkeen annetaan säilörehua tai kuivaa heinää vapaasti ja pieni määrä väkirehua (esim. n. 1 kg Primo I:sta tai Primo Kasvatus I :stä päivässä) ja kasvukivennäistä. Syksyllä syntyneet lehmävasikat eivät tarvitse väkirehutäydennystä laidunkaudella. Vierotuksesta siemennykseen päiväkasvusuositus 650-850 g/pv rodusta riippuen tai yhteensä tänä ajanjaksona 130-180 kg.

Toinen vuosi

Keväällä syntyneet hiehovasikat eivät toisena kesänään tarvitse muuta kuin laidunruohoa ja kivennäistä, jos laitumen kunto on kohtuullinen tai hyvä.

On taloudellista poi’ittaa hiehot kahden vuoden iässä. Jotta tähän päästään, hiehon pitää olla 14-15 kk:n iässä rakenteeltaan riittävän kehittynyt ja kiimakierron pitää toimia. Hiehon paino, ikä ja rotu vaikuttavat kiimakierron alkamiseen. Tavoite on, että hiehon paino ensimmäisen tiineyden alkaessa on 65-70 % aikuisen lehmän painosta.

Taulukko 2. Eri rotuisten emolehmien elopainot (kg) sekä hiehojen suositeltavat vähimmäispainot astutettaessa ja poikiessa (kg).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

astutuspaino

poikimapaino (85%)

täysikasvuinen (100%)

 

 

 

 

 

  Aberdeen angus

350-400

425-550

500-650

 

 

 

 

 

  Hereford

350-400

470-600

550-700

 

 

 

 

 

  Charolais

450-500

600-810

700-950

 

 

 

 

 

  Limousin

430-450

550-720

650-850

 

 

 

 

 

Simmental          

450-500

595-765

700-900

 

 

 

 

 

 

Sisäruokintakaudella hiehot pidetään omana ryhmänään. Ne eivät pärjää aikuisille lehmille ruokintapaikalla ja saattavat saada liian vähän rehua. Toisena talvena perusrehuksi annetaan säilörehua, heinää, kokoviljasäilörehua tai ureoitua olkea. Ruokintaa voidaan rajoittaa, jos perusrehu on laadultaan hyvää. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että seuraavana kesänä on tarjolla laadukkaat laitumet, jossa hiehot kuntoutuvat hyvin. Hiehon pitää olla hyväkuntoinen ensimmäisen kerran poikiessaan, jotta sen vasikka syntyy elinvoimaisena ja hieho pystyy tuottamaan sille hyvin maitoa.  Liian niukka ruokinta huonontaa uutta tiinehtymistä.

20-30 % kaksivuotiaista hiehoista tarvitsee poikima-apua ensimmäisen poikimisen yhteydessä. Avun tarve johtuu yleisimmin hiehojen liian pienestä ja/tai vasikan liian isosta koosta. Poikimavaikeuksia voi vähentää välttämällä hiehon ali/ylikuntoisuutta poikimisen aikana.  

 

 

 

Samankaltaista sisältöä