Olet täällä

Myös erikoiskasvien puinnit alkoivat tänä vuonna aikaisin - Eivätkä sadot juuri häikäise

Ensimmäiset kuminat puitiin heinäkuun puolivälissä

Etelä-Suomen rannikkoalueen, Hämeen, Kymenlaakson ja Karjalan kuminaviljelmillä puinnit käynnistyivät heinäkuun puolivälin maissa. Muualla puinnit käynnistyivät heinä- ja elokuun vaihteessa, mutta Pohjois-Pohjanmaalla joudutaan vielä odottamaan puintien käynnistymistä.

Kuminasato arvioidaan hyväksi Satakunnassa, Hämeessä, Etelä-Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla, mutta vain välttäväksi Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Savossa.

Samoin nurminadan ja timotein siementen

Nurminadan ja timotein siemenviljelyksillä puinnit käynnistyivät heinäkuun puolivälissä ja jatkuvat vielä Etelä-Karjalaa lukuun ottamatta. Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Pohjois-Savossa puimatta on enää 0–15 % siemennurmista. Muualla siemennurmista on puitu nurmikasvilajista riippuen 20–60 %.

Nurmikasvien siemensato arvioidaan tyydyttävästä hyvään.

Syysöljykasvien sato lievä pettymys

Syysöljykasvien puinnit käynnistyivät Etelä-Suomessa heinäkuun puolivälissä. Syysöljykasvien puinnit ovat pisimmällä Varsinais-Suomessa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa, jossa kasvustot ovat lähes kokonaan puitu. Syysrapsikasvustot ovat valmistumassa syysrypsiä hitaammin puintikuntoon.

Syysöljykasvien sato arvioidaan määrältään tavanomaiseksi tai hieman tavanomasta paremmaksi, mutta sadot ovat olleet syysviljojen tapaan pettymyksiä kevään huippusato-odotuksiin nähden. Juhannuksen jälkeinen kuivuus ja helteet ovat verottaneet niidenkin satoja. Laadultaan sato arvioidaan hyväksi useimmilla alueilla.

Kevätöljykasvien sadoissa isoa vaihtelua eri puolilla maata

Kevätrypsin puintien arvioidaan käynnistyvän kahden viikon kuluessa Etelä-Suomessa ja elo- ja syyskuun taitteessa Keski- ja Pohjois-Suomessa. Kevätrapsin puintien arvioidaan alkavan hieman myöhemmin tai samaan aikaan kevätrypsin kanssa.

Rypsi- ja rapsikasvustojen kunto ja satonäkymät vaihtelevat välttävästä tyydyttävään. Ainoastaan Hämeessä ja Pohjois-Pohjanmaalla kevätöljykasvien sadosta odotetaan hyvää. Etelä-Suomen rannikkoalueella ja Etelä-Karjalassa kasvustot ovat kärsineet kuivuudesta, ja sateiden osumisesta riippuen rypsillä sato on jäämässä 40 prosenttiin keskimääräisestä ja rapsilla 50 prosenttiin. Muilla alueilla sekä rypsi- että rapsisadon arvioidaan jäävän 75–80 prosenttiin normaalista.

Herneen sadot vaihtelevat välttävästä tyydyttävään

Hernekasvustoja päästiin puimaan ensimmäisenä Kymenlaaksossa heinäkuun puolivälissä. Muualla herneen puinnit käynnistyivät heinä- ja elokuun vaihteessa. Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa arvioidaan hernekasvustoista puidun jo yli puolet. Muualla puintien etenemisestä on saatu hajanaisesti tietoja.

Hernesato arvioidaan välttäväksi Etelä-Suomen rannikkoalueella, Varsinais-Suomessa, Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla, mutta hyväksi Satakunnassa ja Hämeessä. Kuivuus on koetellut pahimmin Etelä-Karjalan kasvustoja, joiden sadon arvioidaan jäävän 60 prosenttiin tavanomaisesta. Muilla kuivuudesta kärsineillä alueilla sato arvioidaan 10–30 % tavanomaista pienemmäksi.

Härkäpavun puinnit vasta aluillaan

Ensimmäiset härkäpavut puitiin heinäkuun lopussa Keski-Suomessa, jossa alasta on puitu 30 %, mutta muualla härkäpavun puinnit eivät ole vielä alkaneet. Etelä-Suomen rannikkoalueella puintien arvioidaan käynnistyvän kahden viikon kuluessa.

Härkäpavun satonäkymät vaihtelevat huonosta välttävään, ainoastaan Hämeessä ja Keski-Suomessa sato arvioidaan tyydyttäväksi. Sadon arvioidaan jäävän 50–70 prosenttiin keskimääräisestä useimmilla alueilla, Etelä-Karjassa jopa vain 30 prosenttiin. Sadon laatuarviot ovat hyvin vaihtelevia huonosta hyvään.

 

Uutinen on osa ProAgrian:n nettisivuilla julkaistua ajankohtaiskatsausta, joka löytyy kokonaisuudessaan täältä.

 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä