Olet täällä

Uusimmat maakunnittaset metsävaratiedot julkaistiin - metsämaata suhteellisesti eniten Etelä-Savossa

Uusimman, vuosina 2015–2019 suoritetun valtakunnallisen metsien inventoinnin aineiston mukaan Suomessa on metsätalousmaata 26,3 miljoonaa hehtaaria, mikä kattaa 86 prosenttia maapinta-alasta. Metsätalousmaasta 77 prosenttia on metsämaata, 10 prosenttia on heikompikasvuista kitumaata ja 12 prosenttia lähes tai täysin puutonta joutomaata. Metsäautoteitä ja muita metsätalouden tarvitsemia huoltoaloja on metsätalousmaan pinta-alasta prosentin verran.

Koska tässä tilastossa metsäksi kutsutaan metsä- ja kitumaan yhteisalaa, Suomen maa-pinta-alasta kolme neljäsosaa luetaan metsäksi.

"Metsämaa kattaa Suomen maapinta-alasta kaksi kolmasosaa. Metsämaan osuus on suurin Etelä-Savossa, missä maapinta-alasta 85 prosenttia on metsämaata. Pienin metsämaan osuus on Ahvenanmaalla, 41 prosenttia maapinta-alasta, kertoo johtava tutkija Kari T. Korhonen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Suurin osa metsätalousmaasta on kankaita

Metsätalousmaasta kolmasosa on soita ja loput kankaita. Metsätalousmaan nykyisestä suoalasta reilu puolet on ojitettu. Pienin soiden osuus on Ahvenanmaalla, jossa 92 prosenttia metsätalousmaan kasvupaikoista on kankaita. Manner-Suomessa soiden osuus metsätalousmaasta on pienin Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla, joissa kummassakin soiden osuus jää reiluun kymmenykseen metsätalousmaan pinta-alasta. Suurimmat osuudet ovat Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Näissä soiden osuus metsätalousmaan alasta vaihtelee 53 ja 44 prosentin välillä.

Puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla on 2 482 miljoonaa kuutiometriä ja keskitilavuus metsämaan hehtaarilla on 119 kuutiometriä. Etelä-Suomessa keskitilavuus on tätä suurempi, 145 kuutiometriä hehtaarilla, ja Pohjois-Suomessa tätä pienempi, 88 kuutiometriä hehtaarilla. Maakunnista suurin puuston keskitilavuus on Kanta-Hämeessä, 173 kuutiometriä hehtaarilla, ja pienin Lapissa, 76 kuutiometriä hehtaarilla.

Puuston vuotuinen kasvu metsä- ja kitumaalla on 108 miljoonaa kuutiometriä ja keskikasvu 4,7 kuutiometriä hehtaarilla. Metsämaalla vuosittainen keskikasvu hehtaarilla on 5,2 kuutiometriä. Suurinta vuosittainen keskikasvu metsämaalla on Kanta-Hämeessä, 8,3 kuutiometriä hehtaarilla. Lapissa metsämaan vuosittainen keskikasvu jää 2,3 kuutiometriin hehtaarilla.

Metsämaan osuus maapinta-alasta, puuston keskikasvu sekä keskitilavuus eri maakunnissa

 

Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke)

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä