Olet täällä

Kevätöljykasvien kypsyminen puintikuntoon

Kevätöljykasvien kasvustoja on puitu jo eri puolilla maata ja puidut kasvustot ovat näyttäneet hyviltä erityisesti kasvukauden olosuhteet huomioon ottaen. Kevätrypsi on valmistunut puintikuntoon suhteellisen nopeasti lyhyen kasvuaikavaatimuksensa takia. Kasvustojen välillä esiintyy tänä vuonna kuitenkin runsasta vaihtelua johtuen pääasiassa kylvöajan suuresta vaihteluvälistä ja kesän kuivuuden alueellisuudesta.

Jälkiversontaa näkyvissä?

Pahiten kuivuudesta kärsineillä alueilla öljykasvikasvustoissa voi esiintyä jälkiversontaa, mikä on luonnollinen seuraus siitä, että kasvi hyödyntää jälkikäteen aiemmin kasvukaudella käyttämättä jäänyttä satopotentiaalia. Uudelleen alkanut kukinta ja vihreät kasvinosat muutoin tuleentuneessa kasvustossa haastavat puintiajankohdan määrittämistä. Mikäli valtaosa kasvustosta on tuleentunutta puintivalmista kasvustoa, kannattaa puinti ajoittaa sen aikataulun mukaan. Vihreiden uusien kasvinosien kypsymistä ei siis välttämättä ole tarpeen jäädä odottamaan.

Jälkiversoneen vihreitä lituja sisältävän kasvuston puinnissa on hyvä muistaa muutama nyrkkisääntö. Tuleentuneesta kasvustosta siemenet irtoavat jo maltillisellakin puinnilla. Sen sijaan vihreiden litujen sisältämien vihreiden siemenien ei toivota irtoavan puinnissa sadon sekaan, vaan ne olisi hyvä saada kulkeutumaan puimurin läpi. Tästä syytä puimurin säädöt on hyvä asettaa hellävaraisiksi: puintiväli suureksi ja puintikelan kierrokset matalalle. Vihreät siemenet kasvattavat lehtivihreän osuutta erässä, mikä vaikuttaa negatiivisesti sadon laatuhinnoitteluun.

Tuleentumisen edetessä lehtivihreäpitoisuus laskee

Öljykasvien siemenissä on kypsymisvaiheessa lehtivihreää, jonka pituisuus vähenee tuleentumisen edetessä. Mahdolliset yöpakkaset saattavat häiritä hajoamisprosessia ja pahimmillaan pysäyttää sen. Pari pakkasastetta ei vielä häiritse lehtivihreän hajoamisprosessia. Kovat pakkaset ja erityisesti perättäiset pakkasyöt voivat kuitenkin pysäyttää lehtivihreän hajoamisprosessin siemenessä, minkä jälkeen lehtivihreäpitoisuus ei enää muutu.

Öljykasvien varsiston hävitykseen ei ole hyväksytty valmisteita, ja Avenalle toimitettavien öljykasvierien käsittely varsiston hävittämiseksi ja tuleentumisen nopeuttamiseksi on kielletty.

Varsiston hävitykseen käytettävien valmisteiden hyötysuhde rypsin ja rapsin pakkotuleennuttamisessa on matala. Öljynpuristukseen tarkoitetuilla öljykasveilla pakkotuleennuttaminen on liian suuri riski sadon laadun kannalta. Liian aikainen käsittely voi pysäyttää lehtivihreän hajoamisprosessin siemenessä. Korkea lehtivihreäpitoisuus heikentää puristettavan öljyn laatua ja säilyvyyttä, ja vaikuttaa myös viljelijälle negatiivisesti sadon laatuhinnoittelun kautta. Oikea-aikainen käsittely lähes puintikypsään kasvustoon ehtii vaikuttaa vain hyvin lyhyen aikaa ennen puintia. Lisäksi ruiskutus kasvustossa aiheuttaa tallaus- ja varisemistappioita.

Mallia tuleentumisen nopeuttamiseen Kanadasta?

Yksi mahdollinen vaihtoehto kasvuston valmistumisen nopeuttamiseen on kasvuston niittäminen karheelle, mitä hyödynnetään erityisesti Kanadassa. Niiton oikea ajoitus on kuitenkin erityisen tärkeää. Jos niitto tehdään liian aikaisin, menetetään osa satopotentiaalista, sillä niitto katkaisee öljyn ja valkuaisen kertymisen siemeniin. Liian aikaisin tehty niitto myös häiritsee normaalia lehtivihreän hajoamisprosessia siemenessä. Oikea-aikaisen niiton jälkeen lehtivihreän hajoaminen siemenessä jatkuu edelleen. Liian myöhäinen niitto puolestaan karistaa osan valmiista siemenistä maahan. Lue lisää karhotuksesta. >>

Karhotuksen toimivuudesta Suomen ilmasto-oloissa on melko vähän tietoa ja kokemusta. Mikäli olet testaamassa karheelle niittämistä omalla öljykasvilohkollasi, on Avena kiinnostunut kokeilusi tuottamasta lisätiedosta. Jotta voimme sopia mahdollisesta näytteenotosta karheelle niiton vaikutusten todentamiseksi, olethan yhteydessä ostajiin. >>

Lämmin syksy tuo aikaa tuleentumiselle

Tänä vuonna monet puinnit ovat ajoittuneet poikkeuksellisen aikaiseen vaiheeseen. Näin syyskuun alkupuolella on kuitenkin hyvä muistaa, että syksy tulee jatkumaan vielä pitkään ja sääolosuhteiden vaikutus on suuri. Pitkään jatkuva lämmin syksy ehtii vielä kerryttää lämpösummaa ja tarjoaa parhaimmillaan pitkän ajanjakson kasvustojen kypsymiselle.

Toivomme siis lämpimiä syyspäiviä ja yöpakkasten välttämistä, jotta kevätöljykasvikasvustot ehtivät rauhassa kypsyä puintikuntoon!

Kommentit

Samankaltaista sisältöä