Olet täällä

Sokerijuurikkaan viljely

Sokerijuurikaslohkon riittävästä kalkituksesta ja kasvinvuorotuksesta on syytä huolehtia, jotta juurikkaan satotaso säilyy hyvänä. Kun pellon vesitalous on kunnossa, kylvötyöt voidaan aloittaa aikaisemmin ja korjuutyöt myöhemmin. Näin saadaan kasvukausi mahdollisimman pitkäksi. Kasvinvuorotus mahdollistaa kestävän juurikkaan tuotannon niin, että saadaan jatkuvasti suuria satoja. Kasvinvuorotus vähentää myös monivuotisia rikkakasveja ja rajoittaa juurikasankeroisen esiintymistä.

Sokerijuurikkaan viljeln satotavoite tulisi olla 40 000 kg/ha sekä sadon korkea sokeripitoisuus. Aikainen kylvö mahdollistaa suuren juurisadon, jossa on paljon sokeria ja vähän epäpuhtauksia. Taimitiheyden tavoitteena on 90 000–100 000 tainta/ha.

Kasvinsuojelun onnistumisella on juurikkaan satoon ja sen laatuun ratkaisevan tärkeä osuus. Tämä edellyttää peltojen jatkuvaa tarkkailua ja ruiskutusohjelmien säätöä tilanteen mukaan. Sadonkorjuu suositellaan tehtäväksi sisämaassa 20.10. mennessä ja rannikon läheisyydessä 31.10. mennessä. Kun sato korjataan näin myöhään, saadaan runsas juurikas- ja sokerisato. Nostokoneen säädöt tulee tarkistaa ennen korjuutyön aloittamista. Noston jälkeen juurikasaumat on suojeltava jäätymiseltä.

Partner: 

Samankaltaista sisältöä