Olet täällä

Yrittäjien yhteistyöhankkeisiin uusi rahoituslähde

Maaseudun yrittäjien mahdollisuudet kehittää omaa toimialaansa erilaisten hankkeiden avulla ovat nyt monipuolistuneet. EU:n osarahoittamasta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta voi saada jopa 60-100 % tuen erilaisiin kehittämistoimiin. Tukea voi hakea ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä.

Yhteistyöhanke on uusi rahoitusmuoto, jonka myötä yrittäjät voivat yhdessä muiden yrittäjien ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa entistä tavoitteellisemmin kehittää oman toimialansa kannattavuutta.

Tällainen yhteistyöhanke voi liittyä ja edistää esimerkiksi lähiruokasektorin, biotalouden tai hyvinvointipalvelujen kehittymistä. Erityisenä tavoitteena on edistää biotalouden toimijoiden verkostoitumista ja kehittää alalle korkean asteen jalostusta. Rahoitusta voi saada esimerkiksi ketjujen ja klustereiden muodostamiseen, pilotoimiseen, mikroyritysten yhteiseen markkinointiin sekä innovatiivisiin ympäristötoimiin.

Hankkeen hakijana toimii julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten kehittämisorganisaatio, joka kokoaa maaseudulla toimivia mikro- ja pienyrityksiä ryhmäksi. Yrittäjät voivat myös yhdessä, yritysryhmänä, hakea koulutushanketta, jolloin hankkeessa voidaan muista koulutushankkeista poiketen tarjota myös yrityskohtaista neuvontaa. Koulutushankkeessa viljelijät, metsänomistajat sekä elintarvikealan tai muiden alojen yrittäjät sekä työntekijät saavat tuoretta tietoa alan innovaatioista ja tutkimuksesta. Koulutushanketta hakevassa yritysryhmässä täytyy olla vähintään kolme yritystä. Hankkeen hakijana toimii julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten kehittämisorganisaatio.

Lähde: Maaseutuvirasto

 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä