Olet täällä

LÄHI-Turvatilaohjelma

Lähivakuutuksen LÄHI-Turvatilaohjelma pitää sisällään seitsemän viranomaisten vaatimuksiin ja maatilan suojeluohjeisiin perustuvaa toimenpidettä. Näillä konkreettisilla toimenpiteillä ennaltaehkäistään tilan ilmeisimpiä vahinkoja ja nostetaan turvatasoa. Näin maatilavakuuttamisen painopistettä voidaan siirtää jo tapahtuneiden vahinkojen korvaamisesta tulevaisuuden turvaamiseen.

Lähivakuutus antaa LÄHI-Turvatilaohjelmaan mukaan lähteville tiloille muun muassa seuraavat edut:  

  • 5 prosentin alennus uuden Farmi-maatilavakuutuksen maksuista, kun neljä (4) kohtaa on toteutettu
  • 20 prosentin alennus em. vakuutusmaksuista, kun kaikki 7 kohtaa on toteutettu 
  • Muita etuja helpottamaan ohjelmaan kuuluvien toimenpiteiden toteuttamista
  • Ohjelman läpikäynyt tila palkitaan turvallisuuteen liittyvällä palkinnolla.

Turvatilaohjelman symboliksi on valittu tuttu ja turvallinen päivänkakkara. Terälehdet kuvaavat kukin yhtä ohjelman kohtaa, kuten turva-asioiden järjestelmällinen suunnittelu, oikeat työmenetelmät, laitteiden ja säiliöiden tarkastukset, alkusammutuskaluston riittävyys sekä henkilöturvallisuus.