Olet täällä

4. Farmarisäiliöiden huolto

Korroosio haurastuttaa säiliötä ja vuoto saattaa olla huomaamatonta. Pitkään jatkunut vuoto voi aiheuttaa kalliita maanvaihtokustannuksia.

Turvatilaohjelma edellyttää kaikkien yli 20 vuotta vanhojen säiliöiden kunnostamista. Lisäksi säiliössä pitää olla öljyn valumisen estävä hana tyhjennysletkun putoamisen varalta.  

 

 

 

 

 

> Toimenpide perustuu Teknillisen Tarkastuskeskuksen TTK-ohjeeseen 8/84/Y.