Olet täällä

Ilmaisen kipsikäsittelyn haku Saaristomeren valuma-alueen pelloille alkaa

KIPSI-hanke siirtyy ensi viikolla käytännön toteutusvaiheeseen, kun Saaristomeren valuma-alueen viljelijät voivat alkaa hakea ilmaista kipsikäsittelyä soveliaille peltolohkoilleen. Haku tapahtuu kipsinlevitys.fi-sivulla. Se aukeaa ensi viikon tiistaina 21.4.2020 ja on auki 21.6.2020 asti.

Tavoitteena on saada kipsikäsittelyn piiriin yhteensä 50 000 hehtaaria peltomaata Saaristomeren valuma-alueelta vuosina 2020–2022. Kipsiä levitetään 4 tonnia hehtaaria kohden, minkä on todettu riittävän savimaan rakenteen parantamiseen sekä vähentämään kiintoaineksen ja fosforin huuhtoutumisen noin puoleen viiden vuoden ajan. Vaikutus vesien tilaan on merkittävä.

Kipsihakemukset käsitellään kesällä

Sadonkorjuun jälkeen KIPSI-hankkeen kilpailuttama sopimustoimittaja sopii yhdessä viljelijän kanssa sopivan ajankohdan kipsin toimittamiselle ja levittämiselle. Kipsi toimitetaan peltoon levitettynä avaimet käteen periaatteella ilman viljelijälle aiheutuvia kuluja. Levityksen jälkeen viljelijän tarvitsee vain muokata peltolohko osana normaaleja syystöitä.

Kipsikäsittely ei vaikuta maataloustukiin eikä vähennä maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän rahoitusta.

Kaikki peltolohkot eivät sovellu kipsikäsittelyyn

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tekemän paikkatietoanalyysin mukaan Saaristomeren valuma-alueella on kipsikäsittelyyn soveltuvia peltolohkoja yli 3 400 maatilalla yhteensä noin 150 000 hehtaaria. Näitä tilallisia on lähestytty kirjeitse huhtikuun puolivälissä.

Kipsikäsittelyyn eivät sovi lohkot, jotka sijaitsevat pohjavesialueella, hidasviipymäisten järvien valuma-alueilla, hyvin todennäköisesti sulfaattisavimailla tai Natura-alueilla. Hankkeen verkkosivuilta löytyy karttapalvelu, jonka avulla voi tarkastella kipsikäsittelyyn soveltuvaa aluetta lohkokohtaisesti.

Jos tila tai lohko on luomutuotannossa, kipsikäsittely ei ole mahdollista, koska luomutuotantoon soveliasta kipsiä ei ainakaan hankkeen alkuvaiheessa ole saatavilla.

KIPSI-hanke osa Ympäristöministeriön käynnistämää Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa

Hanke on aktiivinen vuosina 2019–2025, ja sen tavoitteena on saavuttaa Itämeren ja sisävesien hyvä tila. Ohjelman toimilla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinnekuormitusta vesiin, puhdistetaan hylkyjä öljystä, kunnostetaan vesistöjä sekä vähennetään haitallisia aineita kaupunkivesistä. KIPSI-hanketta vetää Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Lisätietoa KIPSI-hankkeesta osoitteesta ymparisto.fi/kipsinlevitys

 

Lähde: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä