Olet täällä

Suorakylvön vaikutus maan rakenteeseen

Maan rakenne muuttuu

Suorakylvön myötä maa alkaa muokkautua biologisten prosessien avulla. Murujen kestävyys ja kantavuus paranevat, jolloin pelto sietää paremmin kuormitusta. Pellosta tulee poudankestävämpi, mutta märkyyden kesto huononee. Kasvi saa nopeammin juuret syvemmälle, sillä huokoset ovat jatkuvia.

On todettu, että typen huuhtoutuminen pienenee, kun maan muokkausta vähennetään tai madalletaan. Syynä siihen on typen mineralisaation väheneminen. Tutkimusten mukaan suorakylvö näyttää lieventävän myös eroosiota ja eroosioaineksen mukana kulkeutuvan fosforin kuormitusta. Liukoisen fosforin huuhtoutuminen saattaa kuitenkin lisääntyä, koska lannoitefosfori ja kasvijätteiden sisältämä fosfori kertyvät ohuempaan pintakerrokseen.

Samankaltaista sisältöä