Olet täällä

Tämän vuoden kaikki viljat hehtolitrapainoltaan normaalia kevyempiä

Ruokaviraston viljelijöiltä keräämän otostutkimuksen mukaan tämän vuoden viljasadon hehtolitrapainot olivat kaikkien viljalajien osalta keskimääräistä alhaisemmat. Erityisesti ohra on ollut kevyttä. Toisin kuin kasvukauden mittaan pelättiin kauran DON -hometoksiinipitoisuudet jäivät alhaisiksi.

Kevätvehnän sakoluku laski puintien edetessä

Puintien edetessä sakoluvut ovat laskeneet heti syyskuun alusta alkaen niin, että sakoluvun mediaani on viikosta 38 lähtien jo alle 220. Kevätvehnän laadussa esiintyy paljon alueellista vaihtelua.

Vehnän ja rukiin hehtopainot ovat edellisvuotta matalampia. Kevätvehnän keskimääräinen hehtopaino on 79,0 kiloa ja syysvehnällä 82,0 kiloa. Tutkittujen näytteiden keskimääräinen proteiinipitoisuus on kevätvehnällä 14,2 prosenttia ja syysvehnällä 11,5 prosenttia. Tutkituissa näytteissä DON (deoksinivalenoli) –hometoksiinipitoisuus on pikamenetelmällä mitattuna alle elintarvikevehnälle EU-lainsäädännössä asetetun raja-arvon (1250 mikrogrammaa kilossa) 95 prosentissa näytteitä.

Ruisnäytteistä 86 prosenttia on sakoluvultaan yli 120 ja hehtopainoltaan yli 71 kiloa. Rukiin keskimääräinen sakoluku on 175 sekuntia ja hehtopaino 77,5 kiloa.

Kauran laatu odotettua parempi

Kauran DON –hometoksiinipitoisuudet ovat tutkituissa kauranäytteissä pysyneet matalina: noin kolme prosenttia näytteistä ylittää pikamenetelmällä mitattuna DON elintarvikekauran EU-lainsäädännön raja-arvon (1750 mikrogrammaa/kilo).

Kauran keskimääräinen hehtopaino on 55,6 kiloa ja kaksi kolmasosassa näytteistä hehtopaino on vähintään 55 kiloa. Kasvukauden olosuhteet ja jälkiversonta lisäsi pienien jyvien määrää. Vuonna 2020 pieniä jyviä on keskimäärin 6,2 prosenttia. Pieniin jyviin luetaan myös vihreät jyvät, joita tänä vuonna on näytteissä keskimäärin 0,5 prosenttia, mutta enimmillään 5,3 prosenttia. Kauran keskimääräinen proteiinipitoisuus on 12,6 prosenttia.

Ohra kevyttä

Edelliseen vuoteen nähden ohra on hehtopainoltaan kevyempää. Tutkituissa rehuohranäytteissä noin 56 prosentilla on hehtopaino vähintään 64 kiloa. Keskimääräinen hehtopaino on 64,5 kiloa. Rehuohran keskimääräinen proteiinipitoisuus 12,2 prosenttia on viime vuotta parempi. Ohran jyväkoko on pienempi kuin vuonna 2019. 

Mallasohranäytteistä 42 prosenttia täyttää mallasteollisuuden laatutavoitteista valkuaispitoisuuden ja lajitteluasteen vaatimukset. Laatua heikentää korkea valkuaispitoisuus.

 

Laatuseurannan tulokset perustuvat Ruokaviraston otostutkimukseen. Tutkimuksen näytepyyntö lähetettiin heinäkuussa noin 1500 viljelijälle, jotka olivat ilmoittaneet tukihaussa kasvulohkoja viljalle, härkäpavulle tai öljykasveille. Otoksessa on edustettuna koko Suomi ja eri kokoisia maatiloja. Ajantasaiset viljan laatutiedot löytyvät Ruokaviraston Avoin tieto -palvelusta, jossa laatutietoja voi etsiä esimerkiksi alueen sekä lajin ja lajikkeen perusteella.

 

Lähteet: Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR) ja Ruokavirasto

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä