Olet täällä

Suomen ja Kiinan välille sianlihan vientiä koskeva sopimus

Suomi ja Kiina allekirjoittivat 6. marraskuuta sopimukset sianlihan viennistä Suomesta Kiinaan, maa- ja metsätalousministeriö (MMM) tiedottaa. Vientiä edesauttamaan on luotu myös yhteinen sähköinen järjestelmä, jonne tallennetaan vientilaitoksia koskevat valvontatiedot. Järjestelmä on ensimmäinen laatuaan.

Sähköiseen järjestelmään tallennetaan sianlihaa jo Kiinaan vievän Atrian Nurmon laitoksen lisäksi HK Scanin Forssan tuotantolaitosta koskevat tiedot. Sopimuksessa molempien maiden viranomaiset suosittelevat Forssan laitoksen lisäämistä hyväksyttyjen vientilaitosten listalle. HK Scanin arvioidaan aloittavan sianlihan viennin Kiinaan ensi vuoden alkupuoliskolla.

Sianlihan viennissä tullaan myös siirtymään sähköiseen vientitodistusjärjestelmään.

 

Digitalisaatioon panostaminen edistää elintarvikkeiden vientiä

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) on tyytyväinen Evirassa tehdystä työstä yhteisten sähköisten järjestelmien kehittämiseksi Kiinan viranomaisten kanssa. ”Panostamalla digitalisaatioon edistämme samalla suomalaisten elintarvikkeiden vientiä”, hän toteaa MMM:n tiedotteessa.

Maiden välisen yhteistyöpöytäkirjan allekirjoittanut MMM:n kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallion mukaan Suomelle on ollut suuri kunnia olla ensimmäisten maiden joukossa kehittämässä järjestelmiä Kiinan viranomaisten kanssa.

 

Lähde: maa- ja metsätalousministeriö

Kommentit

Samankaltaista sisältöä