Olet täällä

Elektroninen korvamerkki pakolliseksi naudoille vuoden 2021 alusta

Nautaeläinten sähköinen tunnistaminen tulee pakolliseksi vuoden 2021 alusta lähtien. Asetusmuutoksen voimaantuloa siirretään näin kolmella kuukaudella aiemmin kaavaillusta. Tällä pyritään varmistamaan eläintenpitäjille ja kaikille nautasektorin toimijoille riittävästi aikaa sopeutua tulevaan muutokseen.

Uudistus koskee 1.1.2021 alkaen syntyviä vasikoita. Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että vasikoille tulee toiseen korvaan tavanomainen korvamerkki ja toiseen korvaan elektroninen korvamerkki (ns. e-merkki). Muutos liittyy uuden nautarekisterin käyttöönottoon. Se tapahtunee vuoden 2021 lopussa.

Sähköisellä tunnistamisella mahdollistetaan eläinten yksilöllisten tunnistimien lukeminen sähköisesti lukijalaitteiden avulla. Muutos mahdollistaa lisäksi tunnistimien nopeamman ja varmemman luettavuuden ja se tulee osaltaan vähentämään virheellisten rekisteri-ilmoitusten määrää.

Uuden nautarekisterin valmistumisen myötä mahdollistetaan teuraaksi lähtevien eläinten poistoilmoituksen tekeminen rekisteriin valtuutuksella teurastamon puolesta. Tällä pyritään osaltaan vähentämään virheellisistä rekisteri-ilmoituksista aiheutuvien tukiseuraamuksien määrää, sekä tietojen kirjaamiseen kuluvaa aikaa.

Uuden nautarekisterin myötä viranomainen tulee tarjoamaan myös ilmaisen sovelluksen eläintenpitäjille, teurastamoille ja eläinvälittäjille. Eläintenpitäjät voivat tehdä ilmoituksensa uuden nautarekisterin aikaan edelleen myös mm. Minun Maatilani -sovelluksella.

Toive siirtymisestä kansallisesti nautaeläinten pakolliseen elektroniseen tunnistamiseen on tullut nautasektorin alan tuottajajärjestöiltä, sekä muilta alan toimijoilta kuten teurastamoilta.

Nautojen yksilöllinen tunnistaminen on välttämätöntä myös eläinten ja elintarvikkeiden jäljitettävyyden varmistamiseksi sekä normaalioloissa että erityisesti eläintautien yhteydessä.

 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä