Olet täällä

Lihasrappeuma - Nauta

AIHEUTTAJA: Seleenin ja/tai E-vitamiinin puutos.

Nykyisin puutokset ovat harvinaisia, koska kaupallisiin rehuihin ja lannoitteisiin lisätään seleeniä. Altistavia tekijöitä: Luomutuotannossa voi esiintyä lihasrappeumaa, jos riittävästä seleenin saannista ei huolehdita. Runsas tyydyttämättömien rasvahappojen käyttö ruokinnassa.

TAUDIN YLEISYYS: Nykyisin harvinainen. Lihasrappeumaksi luultu vasikan ylösnousukyvyttömyys johtuu usein muista sairauksista, esimerkiksi ripulivasikan paastottaminen voi aiheuttaa lihasten kuihtumista ja makuulle jäämistä.

OIREET: Erilaisia, äkkikuolemasta makuulle jäämiseen ja jäykkään ja haluttomaan liikkumiseen. Yleensä ruumiinlämpö ja hengitystiheys ovat normaalit, mutta sydämen lyöntitiheys voi olla kohonnut.

DIAGNOOSI PERUSTUU: esitietoihin rehuista ja lannoitteista, oireisiin ja raadonavauslöydöksiin. Entsyymianalyysi verinäytteestä.

HOITO: Seleeni ja E-vitamiini ruiskeina tai suun kautta annettuna. Yliannostus voi aiheuttaa myrkytystilan.

ENNALTAEHKÄISY: Seleenin ja E-vitamiinin saannista huolehtiminen varsinkin silloin, kun ei käytetä kaupallisia lannoitteita ja rehuja tai käytössä on saman syksyn vilja. Myös kantavien emien riittävä seleenin ja E-vitamiinin saanti on tärkeää. Rehujen seleenimääritykset.

Samankaltaista sisältöä