Olet täällä

Itänyt vilja

Itäneen viljan käyttö nautojen ruokinnassa

Sateinen syksy ja myöhään venynyt viljan puinti voivat aiheuttaa viljan laadun heikkenemistä. Yksi ongelma, jota tavataan paikoitellen runsaasti, on viljan tähkäidäntä. Itäminen estää viljan käytön elintarviketeollisuuden raaka-aineeksi. Itänyttä viljaa voidaan hyödyntää kuitenkin lihanautojen ruokinnassa.

Jyvässä tapahtuu muutoksia itämisen aikana. Sen energiasisältö laskee jonkin verran, sillä energiaa kuluu jonkin verran lämmön- ja hiilidioksidin tuotantoon. Itäminen ei kuitenkaan vaikuta viljan rehuarvoihin märehtijän ruokinnassa. Kilo itänyttä viljaa vastaa kiloa normaalia viljaa. Tämä edellyttää kuitenkin, ettei siihen ole samanaikaisesti kehittynyt homeita ja homemyrkkyjä. Itänyt vilja pitää kuivata huolellisesti. Viljan itäessä sen hehtolitrapaino pienenee, raakavalkuais-, raakarasva- ja raakakuitupitoisuus nousevat.

Itäneen viljan käytössä huomioitavaa:

  • Itäminen ei juurikaan vaikuta viljan rehuarvoihin märehtijällä
  • Itänyt vilja pitää prosessoida samalla tavalla kuin normaali vilja
  • Tarkista onko itäneessä viljassa näkyvää hometta. Jos on aiheellista epäillä homemyrkkyjen muodostuneen, menettele kuten homeisen viljan kanssa.
  • Hehtolitrapainoa voidaan käyttää karkeana ruokinta-arvon mittana, itäneen viljan rehuarvo kiloa kohti on sama kuin normaalin viljan.

Samankaltaista sisältöä