Olet täällä

Tukkien hinnat ovat nousseet korkealle

Kuusitukin hinta on noussut historiallisen korkeaksi. Mäntytukin ja koivutukin hinnat ovat niinikään nousseet viime kuukausina. Kuitupuiden hintakehitys on ollut vakaa. Kaikki edellytykset vilkkaalle puukaupalla ovat olemassa sekä hinnan että kysynnän puolesta.

Kysytyimpiä puukaupan kohteita ovat mänty- ja kuusitukkivaltaiset uudistushakkuut. Myös kesäkorjuukelpoisten harvennusleimikoiden kysyntä on hyvä. Energiapuuta ostetaan kaikilla kauppamuodoilla. Osoitteesta www.metsaliitto.fi saat ostoesimiesten yhteystiedot ja tietoa puun hintakehityksestä. Lisäksi voit jättää sivulla tarjouspyynnön ja laskea sivun laskurin avulla alustavan hinta-arvion puukaupallesi.

Elokuun alussa uusiutuvissa metsänhoitosuosituksissa metsän uudistamiskypsyyden kriteerit alenevat. Tämä lisää uudistuskypsien metsien määrää 200 miljoonalla kuutiometrillä. Se tuo monelle metsänomistajalle tervetulleen mahdollisuuden aikaistaa hakkuutulojensa käyttöä tai sijoittamista.

Samankaltaista sisältöä