Olet täällä

Ilmastonmuutos vaikuttaa Suomen riistakantoihin

Erikoistutkija Pekka Helle Luonnonvarakeskuksesta kertoi 16.3. Sopeutumisen tila 2017 -raportin tiedotustilaisuudessa ilmastonmuutosta koskevat riistatalouden toimintasuositukset. Ilmastonmuutos vaikuttaa Suomen riistakantoihin monin tavoin.

Helteen mukaan Suomen lajisto köyhtyy etelässä ja se levittäytyy maan pohjoisosiin. Esimerkiksi metsäkauris, valkohäntäpeura, rusakko, villikani ja villisika hyötyvät vähälumisesta talvesta. Sulat vesistöt voivat myös mahdollistaa vesilintujen talvehtimisen Suomessa. Mutta esimerkiksi metsäjänis ja metsäkanalinnut kärsivät lumen puutteesta. Metsäkanalinnuilla myös liian varhainen kevät suhteessa kylmään ja märkään alkukesään vaikuttaa lisääntymiseen. Uusien lajien vallatessa alaa alkuperäislajit kuten naali joutuvat ahtaalle. Taudit ja loiset tulevat runsastumaan. Norjassa on jo todettu hirvieläinten näivetystautia ja Virossa afrikkalaista sikaruttoa.

Toimenpidesuosituksena Luke esittää riistakantojen seurannan kehittämistä ja metsästyksen säätelyn mukauttamista muuttuviin oloihin. Lumijälkilaskenta käy lumen vähyyden vuoksi hankalaksi, eikä korvaavaa järjestelmää vielä ole. Metsästyksen säätelyn pitää mukautua kantojen muutoksiin. Metsästyksellä voidaan ohjata kantojen kehitystä haluttuun suuntaan.

Lue myös Oikein toimien Suomi voi hyötyä ilmastonmuutoksesta

Lähde: Luke

 

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä