Olet täällä

Neulasanalyysin aika on talvella

Riittävä ravinteiden saanti on edellytys hyvin tuottavan metsän kasvulle. Neulasanalyysin avulla varmistetaan ravinteiden riittävyys metsässä. Analyysin tulosten pohjalta pystytään lannoittamaan metsä juuri sen tarpeen mukaan ja lannoituksella taas varmistetaan metsän hyvä kasvu ja tuotto. Oikein toteutetulla lannoituksella metsän kasvunopeus lisääntyy ja siten lannoitus nopeuttaa puuston kiertoaikaa.

 

Näytteenotto

 

Neulasnäytteet otetaan talvella puiden ollessa lepotilassa, yleensä näytteitä voidaan ottaa marraskuun alkupuolelta maaliskuun lopulle asti. Ajankohdan alku ja loppu vaihtelevat hieman vuosittain vallitsevan säätyypin mukaan. Näytteenottoon voidaan ryhtyä siinä vaiheessa kun päivälämpötilat laskevat nollan tienoille. Helpointa näytteenotto on toteuttaa harvennushakkuun yhteydessä ja kerätä näytteet samalla kertaa kaadettujen puiden latvuksista. Heti ensiharvennuksen jälkeen tehty lannoitus on myös tuottava toimenpide, koska silloin lannoitetaan parhaassa kasvuvaiheessa olevaa puustoa.

 

Näyte kootaan kunkin metsäkuvion valtapuiden viimeisistä vuosikasvuista, puiden etelänpuolisten osien latvuksista. Jotta näyte edustaisi koko tutkittavaa kuviota, kerätään oksankärkiä näytteeseen noin 7-10 puusta. Oksankärkiä tarvitaan analyysiin vähintään puoli litraa. Neulasia ei irroteta oksista, vaan oksankärjet lähetetään laboratorioon aina kokonaisina. Neulaset irrotettaan oksista laboratoriossa vasta kuivauksen jälkeen, jolloin neulaset saadaan irti ilman, että mukaan tulee puun kuorta. Neulasia ei oteta sairaista, hyönteisten tai sienten vaurioittamista puista. Myöskään eri puulajien neulasia ei voi sekoittaa näytteeseen vaan yhdessä näytteessä on joko kuusta tai mäntyä, ei molempia.

 

Näytteen lähettäminen

 

Jokaiselle näytteelle täytetään oma tutkimustilaus, johon tulee täyttää lähettäjän tietojen lisäksi tutkittavan kuvion taustatiedot huolellisesti. Oikeat taustatiedot varmistavat oikean lannoitteen valinnan metsäkuviolle. Näyte pakataan pussiin ja tutkimustilaus laitetaan mukaan toiseen pussiin tai muovitaskuun. Näytteet lähetetään Eurofins Viljavuuspalveluun asiakaspalautustunnuksella.

 

Analyysi

 

Analyysissä neulasista tutkitaan metsän kasvulle tärkeimmät ravinteet: typpi, fosfori, kalium ja boori. Lisäksi analyysiin kuuluu kalsium-, magnesium-, mangaani-, kupari- sekä sinkkipitoisuudet, jotka antavat lisätietoa metsän tilasta. Esimerkiksi korkea mangaanipitoisuus on yleensä merkki  tarpeesta tarkistaa metsän kuivatusojien kunto. Neulasanalyysiin kuuluu myös terveyslannoitussuositus toimenpiteiden suunnittelun pohjaksi.

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä