Olet täällä

Mänty (Pinus sylvestris)

Suomen yleisin puulaji. Sen levinneisyysalue Suomessa ulottuu kuusta pohjoisemmaksi, aina Pohjois-Lappiin asti. Mänty on kasvupaikkavaatimuksiltaan vaatimaton puulaji. Se kasvaa kuivilla ja karuillakin kasvupaikoilla.

Mänty on vaatelias siinä mielessä, että paras tuotto männiköstä saadaan, kun sitä hoidetaan ja harvennetaan hyvissä ajoin jo nuorena. Mänty on valopuu. Se menettää helposti ylitiheänä ja varjostuksessa elävänä latvuksensa, jolloin sen kasvu tyrehtyy.

Mänty on tuottoisin puulaji kuivilla ja kuivahkoilla kankailla. Vielä tuoreilla, mustikkatyypin kankailla, se on tasavertainen kuusen kanssa, mutta rehevimmillä kasvupaikoilla kuusi ja koivu kasvavat paremmin. Hyvin hoidettu männikkö tuottaa Etelä-Suomen oloissa sopivilla kasvupaikoilla noin 4-6 m³/ha puuta vuodessa, eli kiertoaikana jopa 250 m³ tukkia ja 350 m³ kuitupuuta.

Samankaltaista sisältöä