Olet täällä

Mäntytukki

Mäntytukkien minimilatvaläpimitta on yleisesti 15 cm. Maksimipituus vaihtelee eri sahoilla, mutta on yleisimmin n. 58 dm. Useimmilla sahoilla lyhyin tukki on 37 dm ja pisin 55 dm.

Laadutus

Laatuvaatimuksista tärkeimmät ovat suoruus ja lahottomuus. Lisäksi mm. kuivien ja lahojen oksien paksuudet on rajoitettu.

Arvokkain osa rungosta on oksaton laatutyvitukki, seuraavaksi vähäoksainen tyvitukki ja sitten tuoreoksainen latvatukki. Vähäarvoisin osa on kuivaoksainen välitukki.

Mikäli tukit hinnoitellaan kaupanteon yhteydessä, arvioidaan metsässä arvokkaimpien laatutyvien osuus tukkimäärästä ja tehdään hinnaston mukainen laatukorjaus mäntytukille. Jos tukit mitataan ja laadutetaan sahalla, määräytyy lopullinen hintakin vasta laadutuksen yhteydessä. Eri laadut erotellaan mahdollisimman tarkkaan hakkuun yhteydessä: näin sekä ostaja että myyjä saavat kaupasta parhaan hyödyn.

Laadukkaimmat osat käytetään kohteissa, joissa puu jää näkyviin, kuten huonekaluissa ja paneeleissa.

Sahatavarakuutiot

Sahatavarakuutioon tarvitaan mäntytukkia hieman yli 2m³.

Samankaltaista sisältöä