Olet täällä

Puutavaralajit

Mäntytukki
Kuusitukki
Koivu (vaneri)tukki
Mäntykuitu
Kuusikuitu
Koivukuitu
Haapakuitu

Tukki
on järeä (läpimitta > 15cm) ja hyvälaatuinen rungon osa, josta mekaaninen metsäteollisuus valmistaa sahatavaraa tai viilua vanerin raaka-aineeksi.

Kuitupuu
on tukkia pienempiläpimittainen (pölkyn latvaläpimitta n. 7 - 15 cm) runko tai rungon osa (tukkirungon latva) tai sellainen rungon osa, joka ei täytä tukille asetettuja laatuvaatimuksia (mutka, laho).

Kuitupuusta valmistetaan selluloosaa tai mekaanista puumassaa, joista edelleen valmistetaan eri paperi- ja kartonkilaatuja.

Samankaltaista sisältöä