Olet täällä

Kuusitukki

Kuusitukin minimilatvaläpimitta on yleisesti 16 cm. Maksimipituus vaihtelee eri sahoilla, mutta on yleisimmin n. 55 dm. Pituudet vaihtelevat laitoksittain enemmän kuin mäntytukilla ja eivät noudattele niin yleisesti moduulijakoa.

Laatuvaatimukset

Laatuvaatimuksista tärkeimmät ovat suoruus ja lahottomuus. Kuusella oksaisuus ei ole yhtä merkittävä laatutekijä kuten männyllä. Kuusi on oksaisuudeltaan tasalaatuisempi, minkä vuoksi tukkien pituutta voidaan vaihdella tarpeen mukaan. Ts. kuusella ei ole niin selvästi toisistaan erottuvia "laatuvyöhykkeitä" kuin männyllä.

Kuusisahatavara

Kuusisahatavaraa käytetään rakentamisessa runkotavarana ja sisustuksessa paneeleina. Kuusisahatavarasta tehdyn paneelin väri ei muutu ajan myötä niin voimakkaasti kuin mäntysahatavarasta tehdyn paneelin väri. Kuusi sopiikin hyvin mm. kattojen panelointiin, jos arvostaa paneelin vaaleutta.

Sahatavarakuutioon tarvitaan kuusitukkia n. 2 m³.

Merkittävä kuusitukin käyttäjä on myös vaneriteollisuus. Sinne ohjataan sorvattavaksi järeimmät kuusitukit, joista tehdään joko kuusi- tai sekavaneria. Sekavanerissa kuusiviilut jäävät koivusta tehtyjen pintaviilujen väliin.

Samankaltaista sisältöä