Olet täällä

Kuusikuitu

Kuusikuitupuun minimilatvaläpimitta on yleisesti 8 cm, pituus 3-5 metriä joko vapaapituisena tai määräpituisena, hiomopölkkyjen pituuksien kerrannaisina.

Laatu

Kuusipuun laatuvaatimuksista tärkein on tuoreus ja lahottomuus. Lisäksi kuoriutumista haittaavia mutkia ja poikaoksia tai haaroja on rajoitettu. Kuusikuidun joukossa ei sallita muita puulajeja, ja sen on yleensä oltava lähes kaatotuoretta. Kesäkaudella hakattu kuusikuitu onkin saatava tehtaalle yleensä n. 2 viikon kuluessa. Kuivuminen aiheuttaa heti värivaurioita hiokkeessa tai hierteessä.

Kuitupuu kuoritaan tehtaalla mahdollisimman puhtaaksi kuoresta, jonka jälkeen se joko katkotaan pölkyiksi hiomista varten tai haketetaan hiertämistä varten. Prosessissa syntyvää hioketta/hierrettä käytetään paperien ja kartonkien valmistuksessa.

Samankaltaista sisältöä