Olet täällä

Öljykasvien tuotanto kasvaa Euroopassa vain maltillisesti, mikä pitänee hinnat korkealla jatkossakin

 

Kotimainen rypsi- ja rapsisato viime vuotta suurempi

Kotimaassa rypsin ja rapsin kokonaissato tulee olemaan viime vuotta korkeampi. Tuotannon kasvu johtuu siitä, että tänä vuonna rypsiala nousi voimakkaasti kahden viime vuoden notkahduksesta.

Luken heinäkuussa (12.7.) julkaiseman satoarvion mukaan rypsin ja rapsin yhteenlaskettu sato yltäisi tänä vuonna 48 miljoonaan kiloon. Tällöin kasvua viime vuoteen tulisi 55 prosenttia. On kuitenkin odotettavissa, että kuivuus ehti heikentää kasvustoja ja sadot jäävät tätä pienemmiksi. Satoarviota tarkennetaan seuraavan kerran kuun lopussa.

Öljykasvien hintataso on pysynyt korkealla. Kotimaassa rypsin ja rapsin spot-hinnat ovat nyt (4.8.) 485–507 €/tn paikkeilla. Vuodenvaihteen toimitusten hinnat ovat tasolla 494–516 €/tonni.

EU:n hinnoissa edelleen nousupotentiaalia

Rapsin lähin futuurinoteeraus (marras -21) Pariisin pörssissä NYSE Euronextissä on tällä hetkellä (3.8.) 528 €/tonni. Helmikuun -22 noteeraus on 525,25 €/tonni.

Rapsin hintanoteeraus NYSE Euronextissä (Matif) 2019-2021

EU:n hinnoissa on nousupotentiaalia, sillä maailmalla rapsista ja rapsiöljystä on yhä vajetta. Ranskalainen analyytikkotalo Strategie Grains ennustaakin rapsin keskimääräisen hinnan Rotterdamissa olevan 525–530 €/tn paikkeilla tulevalla markkinointikaudella. Taso on korkeampi kuin viime vuoden keskimääräinen hinta.

Satonäkymät vaihtelevat EU-alueen eri osissa merkittävästikin

Rapsin puinti on täydessä vauhdissa EU:ssa. Sääolosuhteet ovat olleet rapsikasvustojen osalta kohtuulliset – eivät erityisen hyvät, mutta eivät huonotkaan.

Strategie Grainsin mukaan rapsin satonäkymät ovat erinomaiset EU:n kaakkoisosissa, kohtalaisesta tyydyttävät läntisissä EU-maissa ja heikko EU:n keskiosissa. Ensimmäisistä eristä otettujen näytteiden öljypitoisuus on ollut hyvä. 

Euroopan suurimmassa rapsintuottajamaassa Saksassa keskisatojen arvellaan nousevan hieman viime vuodesta ja myös tuotannon nousevan hieman korkeammaksi. Ranskassa läntisten ja itäisten alueiden välillä satonäkymät eroavat toisistaan suuresti. Strategie Grains ennustaakin maan keskisatojen nousevan, mutta tuotannon jäävän pienemmän alan takia edeltävää vuotta alhaisemmaksi.

Suomessa ja Baltian maissa kesä oli poikkeuksellisen kuuma. Ruotsissa ja Tanskassa helteet olivat hieman maltillisempia. Liettuaa lukuun ottamatta tämä osa Eurooppaa sai vain vähän sateita kesän alkupuolella. Kasvukauden lopun sääolosuhteet eivät siis ole olleet optimaaliset. Ruotsissa öljykasvien keskisatojen ennustetaan jäävän hieman viime vuodesta, mutta kokonaistuotannon nousevan aavistuksen.

Öljykasvien hyvä kysyntä pitänee hinnan korkealla myös jatkossa

Kysyntä- ja tarjontatilanne on EU:ssa edelleen tiukka niin rapsin kuin auringonkukan osalta. Strategie Grains ennustaakin EU 27 -alueen rapsisadon nousevan aavistuksen viime vuotta korkeammaksi, 17,03 milj. tonniin. Tämä 2,5 prosentin kasvu tuskin edes kompensoi alkuvarastojen laskua. EU:n tasetilanne pysyykin tiukkana myös alkaneella markkinointikaudella 2021/22.

Korkean hintatason odotetaan innostavan syysrapsin kylvöihin. Alat voivat nousta suuremmiksi pitkiin aikoihin, mikäli sääolot ovat kylvöjen kannalta suotuisat.

Maailmanmarkkinat

Kansainvälinen viljaneuvosto IGC ennustaa maailman soijan tuotannon nousevan uuteen ennätykseen 382 milj. tonniin kaudella 2021/22. Kasvua edeltävään kauteen tulisi 19 milj. tonnia. Toisaalta myös kulutuksen ennustetaan nousevan 3 prosentilla. Maailman soijavarastojen ennakoidaan kasvavan ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen.

Maailman rapsin tuotannon IGC ennustaa nousevan viime vuodesta maltillisesti vain 1 prosentilla edeltävästä vuodesta. Kanadassa canolasadot näyttäisivät jäävän aiemmin odotettua pienemmäksi. Kanadan ja EU:n tuotanto kasvaa viime vuodesta.

 

Lähde: Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR

Kommentit

Samankaltaista sisältöä