Olet täällä

Koneiden ja ajoneuvojen vakuuttaminen

Ajoneuvo on liikennevakuutettava, jos sitä käytetään kuljetus- tai siirtoajossa muualla kuin suljetulla alueella. Maatilan pihapiiri tai pelto ei käytännössä koskaan ole suljettu alue.

Vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle saattaa jäädä traktori, jota käytetään vain navetassa rehunjakoon. Vähäinenkin siirtyminen pihan puolelle on jo liikennevakuuttamisvelvollisuuden alaista.

Ainoastaan laissa erikseen mainitut ajoneuvot on vapautettu vakuuttamisvelvollisuudesta. Tärkein ryhmä on sadonkorjuukoneet kuten leikkuupuimurit.

Liikennevakuutus korvaa henkilövahinkojen lisäksi syyttömän osapuolen omaisuusvahinkoja. Liikennevakuutus ei korvaa oman ajoneuvosi vahinkoja.

Traktorin vakuuttaminen

Traktori on maatilan monitoimityökalu. Koska työjuhtaa tarvitaan lähes päivittäin, on se myös syytä vakuuttaa asianmukaisesti. Tarkoituksenmukainen vakuutus kattaa erilaisista syistä johtuvia esinevahinkoja ja antaa turvaa myös keskeytyksen varalta.

Nykyaikaiset traktorit ovat täynnä työtehoa lisäävää ja kuljettajan rasitusta vähentävää tekniikkaa. Kehityksen kääntöpuolena rikkoutuvien osien ja toimimattomien komponenttien riski kuitenkin kasvaa. Tilakoon suurentuessa ja urakoinnin lisääntyessä myös erilaisten riskien todennäköisyys lisääntyy ja työn keskeytymisestä aiheutunut vahinko kasvaa.

Traktorin ikä määrää vakuutusturvan

Lähivakuutuksen maataloustraktorivakuutuksessa on kolme valinnaista turvatasoa. Laajan turvatason vakuutus on alan kattavin tuote. Se korvaa tulipalon, varkauden, ilkivallan ja erilaisten törmäys- ja suistumisvahinkojen lisäksi jopa traktorin rikkoutumisesta tapahtuneita vahinkoja. Vahinkojen aiheuttama keskeytys kuuluu myös vakuutuksen piiriin. Maataloustraktorivakuutus laajalla turvatasolla se on oikea vakuutus uusille ja uudehkoille traktoreille.

Alle 20 vuotta vanhoille traktoreille voi ottaa perusturvatason maataloustraktorivakuutuksen. Perusturvataso korvaa mm. kaatumis- ja törmäysvahinkoja ja muita traktoriin ulkopuolelta kohdistuneita äkillisiä vahinkoja.

Yli 20 vuotta vanhat traktorit voi vakuuttaa suppean turvatason maataloustraktorivakuutuksella. Se korvaa tulipalon, salamaniskun, räjähdyksen ja oikosulun aiheuttamia vahinkoja. Lisäksi suppeakin turvataso korvaa traktorin tai sen osan varastamisesta tai varastamisyrityksestä aiheutuneita vahinkoja.

Traktorin ikääntyessä vakuutusmaksu alenee, koska traktorin päivänarvokin alenee ja usein käyttötunnitkin vähenevät. Traktorin ikääntyminen ei Lähivakuutuksessa korota omavastuuta, vaikka riskialttius tietyntyyppisissä vahingoissa kasvaakin.

Lisäkustannukset ja ansionmenetyksenkin voi vakuuttaa

Kaikista Lähivakuutuksen maataloustraktorivakuutuksen turvatasoista korvataan lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat siitä, ettei traktoria voida käyttää, kun se on vahingoittunut vakuutuksesta korvattavan vahingon johdosta. Lisäkustannuksina voidaan korvata esimerkiksi työn teettämisestä urakoitsijalla aiheutuneet kustannukset.

Mikäli vakuutuskirjalle on merkitty maininta traktorilla tehtävästä urakointityöstä, voidaan lisäksi korvata ansion menetystä, joka aiheutuu siitä, ettei traktoria korvattavan vahingon johdosta voida käyttää urakointityöhön. Maininta urakoinnista nostaa vakuutuksen hintaa, mutta parantaa myös turvaa.

Kolarivahinkojen lisäksi liikennevakuutettuja maataloustyökoneita voi joutua esimerkiksi tulipalon, ilkivallan tai varkauden kohteeksi. Näitä riskejä kattaa Lähivakuutuksen vapaaehtoiset auto- ja työkonevakuutukset: Lähi-Kasko, Farmi-maatilan maataloustraktorivakuutus, leikkuupuimurivakuutus ja maataloustyökonevakuutus.

Lue lisää eri koneiden ja ajoneuvojen vakuutuksista (www.lahivakuutus.fi):