Olet täällä

Lasten ja nuorten vakuuttaminen

Lasten vakuutuksista korvataan tapaturman ja sairauden hoitokuluja sekä maksetaan vakuutuksesta riippuen invaliditeetti- ja kuolemantapauskorvausta joko tapaturman ja sairauden tai vain tapaturman perusteella.

Vakuutus ennen syntymää

Vakuutuksen voi ottaa lapselle jo odotusaikana, jos haluaa, että turva on voimassa heti syntymästä alkaen. Yleensä vakuutus on otettava ja varausmaksu maksettava viimeistään 3 kuukautta ennen laskettua aikaa. Lapsen synnyttyä vakuutuksen myöntämisen alaikäraja on yhtiöstä riippuen 4 vuorokautta - 2 kuukautta. Tällöin vakuutuksen myöntämiseen vaikuttaa lapsen terveydentila.

Lähivakuutuksesta varaus Lapsiturvasta on tehtävä viimeistään kolme kuukautta ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Lapsen synnyttyä vakuutusta voidaan hakea aikaisintaan, kun lapsi on kahden kuukauden ikäinen.

Vakuutusmaksuun vaikuttaa lapsen ikä

Vakuutusmaksu riippuu vakuutuksen laajuudesta sekä esimerkiksi lapsen iästä, vakuutusmääristä ja valitusta omavastuusta. Myös lapsen sukupuolella ja asuinalueella voi olla merkitystä. Kotivakuutukseen liittyvän vakuutuksen voi saada edullisemmin kuin itsenäisesti myönnetyn vakuutuksen, mutta silloin on varauduttava pitämään kotivakuutus pitkään samassa yhtiössä.

Nuorisovakuutus turvaa kattavasti

Vanhempien vakuutukset eivät enää kata kotoa pois muuttanutta nuorta ja hänen omaisuuttaan. Tämän vuoksi nuoren vakuutustarpeet tulee pohtia uudelta pohjalta.

Tavallisesti vakuutusyhtiöiden palvelutarjonnassa kotivakuutuksella on perheen perusvakuutuspaketin rooli. Lähivakuutuksessa on lisäksi räätälöity nuorten turvaksi nimenomaan nuorten elämäntilanteisiin sopiva Nuorisovakuutus. Se sisältää turvan nuoren tai nuoren perheen koti-irtaimistolle esimerkiksi varkaus- ja rikkoutumisvahingoissa, nuorten tapaturmissa ja matkoilla sattuneissa sairaustapauksissa. Lisäksi siihen kuuluu turva toisille aiheutetun vahingon varalta sekä mahdollinen asianajajan käyttö tietyissä riitatilanteissa.

Lue lisää (www.lahivakuutus.fi):