Olet täällä

Luottamus ja Vastuu, Vastuu ja Luottamus

Suomalaiseen yhteiskuntaan kuuluu elimellisenä osana vastuun kantaminen. Laulussakin sanotaan, että ”ainahan on maksettava eikös juu, mitä tässä maailmassa velkaantuu”. Tässä lauseessa kiteytyy olennainen osa perinteistä suomalaisuutta. Kun jollekin annetaan jotain lainaksi, niin siihen liittyy suuri luottamus henkilöön tai yritykseen. Asiasta on sovittu ja luotetaan, että velka hoidetaan sovitulla tavalla. Toisella osapuolella eli velallisella on suuri vastuu, että luottamus säilyy. Luottamus säilyy hoitamalla asia niin kuin on sovittu.

Olenko tulemassa vanhaksi, mutta tuntuu siltä, että luottamus ja vastuu ei ole enää samassa arvossa kuin se on ollut. Yhden johtavan maailman supervallan johtajavaaliprosessissa puolin ja toisin syytettiin toista osapuolta jos mistäkin asiasta. Osapuolet lupasivat tehdä mitä ihmeellisempiä asioita kansan hyväksi. Minusta tuntui, ettei kukaan äänestäjistä voinut luottaa mitä luvattiin; ainakaan ne, jotka ovat täysissä sielun voimissa. Vastuuta siitä, mitä nämä kaksi lupaavat, ei ole tarkoituskaan kantaa. Toisaalta lisäsikö se vai vähensikö se luottamusta kumpaankaan. Enempi oli kyse siitä kumman ehdokkaan luottamus-indeksi lähestyi nopeammin nollapistettä. Tuli vähän sellainen hällä väliä markkinameininki koko hommasta, vaikka kyseessä oli yhden maailman merkittävimmän  johtajan valintaprosessista. Meininki oli kuin pahimmilla some-sivustoilla tai turkkilaisessa basaarissa. Siellä voi heittää vaikka minkälaisia mielipiteitä vailla vastuuta tai myydä mitä vain millä hinnalla tahansa.

Yritystoiminnassa vastuu omasta toiminnasta on kaiken perusta. Luottamus syntyy tekojen kautta. Luottamuksen voi menettää vain kerran. Yrityksen pitää kantaa vastuu kaikesta omasta tekemisestään. Kaikki asiat eivät mene kuin Strömsössä, mutta aina kannetaan vastuu. Yrityksellä, jolla ei ole luottamusta markkinoilla, ei ole myöskään asiakkaita eikä pitkään pelimerkkejäkään. Yrityksen arvoa mitataan mm. pörssissä. Kyse on ennen kaikkea luottamuksesta. Miten markkinat luottavat yrityksen strategiaan. 

Yhteiskuntavastuu on olennainen osa yrityksen toimintaa. Vastuullisesti toimiva yritys kantaa vastuun käytännöstä kaikesta sen toimivallassa olevista asioista. Toisiin asioihin voidaan vaikuttaa suoremmin ja toisiin vähemmän suoraan.  Viljava kysyi asiakkailtaan ja henkilöstöltään sekä muilta sidosryhmiltä heidän kokemuksiaan ja odotuksiaan Viljavan tavasta toimia. Vastauksista tuli selkeästi ilmi, että kaikkien sidosryhmien odotukset vastuulliseen toimintaan olivat korkealla tasolla. Toisaalta kysyttiin myös Viljavan onnistumista. Nämäkin vastukset olivat korkealla tasolla. Toki kehitettävääkin on monella osa-alueella. Kokonaisuudessaan esille nousi, että luottamus Viljavan toimintaan on hyvä. Luottamus ja vastuu tai vastuu ja luottamus kulkevat käsi kädessä. Kun kantaa vastuun omasta tekemisestään osana markkinaa ja yhteiskuntaa, saavuttaa myös luottamusta ja jatkuvuutta liiketoiminnassa.

Toivotaan, että suomalaisessa yhteiskunnassa laulun sanat ”ainahan on maksettava eikös juu, mitä tässä maailmassa velkaantuu” on edelleen arvossaan. Yrityselämässä vastuu ja luottamus ovat menestyksen kulmakivet.

Kommentit