Olet täällä

Öljykasvit ansaitsevat paikkansa viljelykierrossa

Öljykasveilla on merkittävä esikasviarvo ja niiden sadolle olisi kysyntää teollisuudessa, mutta silti liian harva valitsee viljelykiertoonsa rypsin tai rapsin. Vaikka öljykasvien viljelyä pidetään haastavana, onnistuvat monet viljelijät siinä hyvin, ja pääsevät myös usein korkeisiin hehtaarisatoihin.

Öljykasvien viljelyinto on ollut monella viljelijällä koetuksella viime vuosina. Harmia ovat aiheuttaneet niin kylvöjen myöhästyminen, sään ääri-ilmiöt kuin kasvituholaisetkin. Kaikista haasteista huolimatta öljykasvit ansaitsevat paikkansa suomalaisessa viljelykierrossa, sillä ne parantavat maan kasvukuntoa ja toimivat erinomaisina esikasveina. Menestyessään öljykasvit palkitsevat viljelijänsä myös tuottavuudella.

"Öljykasvien lajikevalikoima on täydentynyt viime vuosina uusilla lujavartisilla rypseillä ja rapseilla. Varsinkin Clearfield-lajikkeita on tullut markkinoille lisää. Valinnan varaa on siis niin lajissa, lajikkeessa kuin viljelymenetelmässäkin", Borealin öljykasvien jalostaja Katja Hämäläinen kertoo.

Rapsille aikainen kylvöajankohta on elinehto sen rypsiä pidemmän kasvuajan takia, mutta myös rypsi hyötyy aikaisesta kylvöstä. Lajin ja lajikkeen aikaisuus tuo viljelyvarmuutta, sillä kasvukausien väliset erot lämpösummissa ovat suuria, kuten alla olevasta taulukosta ilmenee. Kylvön myöhästyessä puintiajankohta saattaa venyä myöhäiseen syksyyn, jolloin myös yöpakkasten riski kasvaa.

Lajikkeiden lämpösummavaatimuksen täyttyminen Jokioisilla vuosina 2009-2018 eri kylvöajankohdilla. Punaiset ”ei”-merkinnät tarkoittavat, että lajikkeen vaatima lämpösummavaatimus ei ole täyttynyt. Lihavoituna ovat ne, joissa yöpakkanen olisi pysäyttänyt lehtivihreän hajoamisen. Lajikkeiden lämpösummavaatimukset: Synthia 1069 C, aikainen rapsi 1200 C ja myöhäinen rapsi 1250 C.

Aikaisuus, satoisuus ja viljelyvarmuus samassa varressa

Kasvinjalostuksella öljykasvien satoisuutta on pystytty parantamaan vuosi vuodelta. Kun ensimmäinen uuden aikakauden Plus-rypsi Synthia tuli viljelyyn pari vuotta sitten, voitiin puhua jopa satoloikasta, kun sato kasvoi 10 prosentilla populaatiolajikkeisiin verrattuna. Kevään kylvöille Plus-rypsien valikoima laajenee, kun SynnevaBOR tulee markkinoille.

"Synneva on Synthian tavoin erittäin lujavartinen lajike. Virallisissa lajikekokeissa sen lakoprosentti on ollut lähes puolet pienempi kuin aiemmin laajassa viljelyssä olleilla rypsilajikkeilla", Hämäläinen sanoo.

Öljykasvin arkkitehtuuri on lujan varren ohella asia, johon kasvinjalostaja kiinnittää huomiota uusia lajikkeita kehittäessään. Avoin kasvutapa takaa sen, että auringon valo saavuttaa yhteyttävät kasvinosat mahdollisimman hyvin. Viljelijälle se tarkoittaa suurempaa satoa.

"Öljykasvin lakoontuessa alimmat lidut eivät saa auringonvaloa eli yhteyttäminen vähenee. Tämä näkyy suoraan pienempänä siemenkokona, koska yhteyttämistuotteita ei kulkeudu kehittyvään siemeneen yhtä paljon kuin auringonvaloa tasaisesti vastaanottavissa liduissa", kertoo Hämäläinen.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä