Olet täällä

Kasvihuoneviljely - Kasvitaudit

Taimipoltteet

Taimipoltteet aiheuttavat siementen heikkoa itävyyttä ja taimettumista. Taimen juuri ja sirkkavarsi vioittuvat ja taimet katkeavat ja kaatuvat pian taimettumisen jälkeen. Taimipolte voi levitä kasvualustasta (mm. Pythium- ja Rhizoctonia-sienet) tai siemenlevintäisesti (mm. Fusarium-, Alternaria- ja Botrytis-sienet).

Tiheät kylvökset ja kosteat olosuhteet altistavat taimipoltteelle. Taudin torjunnassa tärkeitä tekijöitä ovat puhdas kasvualusta ja terve siemenmateriaali. Taimipoltteen biologiseen torjuntaan sopivat Mycostop, Prestop WP ja Prestop Mix.

Fusarium-sienen aiheuttamaa taimipoltetta kurkulla voidaan torjua Mycostop-käsittelyllä.

Ylärivissä Mycostopilla käsitellyt taimet, alarivissä käsittelemättömät.

Prestop WP -kastelukäsittely torjuu taimipoltteen tehokkaasti. Esimerkki tuotteen tehosta rakuunalla, jonka kasvualustassa esiintyy Pythium- ja Rhizoctonia-sieniä, Prestop-käsitellyt taimet oikealla.

 

 

 

Juuristotaudit kasvihuonevihanneksilla

Juuristotaudit aiheuttavat juuriston heikkenemistä, sadon alenemista ja pahimmillaan kasvin kuihtumisen. Kurkulla yleisin juuristo-ongelmien aiheuttaja on Pythium-sieni. Tomaatilla esiintyy tavallisimmin Fusarium-sientä, mutta jonkin verran myös Pythium-sientä

Juuristotautien aiheuttajasienet säilyvät kasvualustassa ja kulkeutuvat myös saastuneen taimimateriaalin mukana. Kurkulla Pythium voidaan torjua tehokkaasti Prestop WP:llä. Tomaatin Fusarium-tautiin tehoaa parhaiten Mycostop. Fusarium- sekä Pythium-sienten aiheuttama sekainfektio taltutetaan Prestop WP:n ja Mycostopin vuoroittaiseen käyttöön perustuvalla ohjelmalla.

Juuristotaudit aiheuttavat kasvihuonevihanneksille merkittäviä sadonmenetyksiä vuosittain. Esimerkiksi Pythium-sienen aikaansaama juuriston heikentyminen johtaa keskimäärin 8 %:n satotappioon kasvihuonekurkulla.

Kuvassa vasemmalla käsittelemättömät kivivillakuutiot, oikealla Prestop WP:llä käsitellyt kuutiot.

 

Juuristotaudit ruukkukasveilla

Ruukkukasveilla juuristo- ja tyvitauteja aiheuttavat Pythium-, Phytophthora- ja Fusarium-sienet. Juuristopatogeenit heikentävät juuristoa ja kasvin veden- ja ravinteidenottokykyä sekä aiheuttavat pahimmillaan tyven ja lehtien mätänemistä ja kasvien lakastumista. Taudinaiheuttajat kulkeutuvat saastuneen kasvualustan ja lisäysmateriaalin välityksellä. Biologinen ennakkotorjunta Mycostopilla tehoaa erityisesti Fusarium-sieniin. Prestop WP -käsittelyt antavat hyvän suojan Pythium- ja Phytophthora-sieniä vastaan.

Pythium-juuristotautia saintpaulialla. Vasemmalla käsittelemättömät, oikealla Prestop WP:llä käsitellyt kasvit.

 

Harmaahome

Harmaahome on hyvin yleinen kasvitauti, jota esiintyy erityisesti kosteissa ja tiheissä kasvustoissa. Oireita voi ilmetä kaikissa kasvuvaiheissa kylvöksistä aina sadonkorjuuseen ja varastointiin asti. Taudin aiheuttajapatogeeni (Botrytis cinerea) elää sekä kuolleissa että elävissä kasvinosissa.

Oireet näkyvät pehmeinä ja vetistävinä laikkuina, joihin myöhemmin muodostuu vaaleaa rihmastoa. Tauti leviää ilmassa kuromien avulla ja säilyy sairastuneissa kasvinosissa ja -jätteissä. Harmaahometta voi torjua ennakoivalla Prestop WP -käsittelyllä.

Kuvassa harmaahomeen aiheuttama varsilaikku tomaatilla. Pahimmillaan harmaahome aiheuttaa koko taimen kuihtumisen.

 

Kasvihuonekurkun mustapistemätä

Mustapistemätä tartuttaa kasvihuonekurkun runkoja, hedelmiä ja lehtiä. Aiheuttajapatogeeni Didymella bryoniae iskeytyy erilaisten vioitusten, kuten lehtienpoistohaavojen tai kuihtuvien kasvinosien kautta. Taudin oireina varsien tyville ilmaantuu vaaleita laikkuja, joihin kehittyy itiöitä. Itiöt levittävät tautia edelleen ilman kautta, hedelmät puolestaan saavat tartunnan kukanjäänteiden kautta. Tartunnan saaneet kurkut kellastuvat ja pehmenevät kärjistään. Mustapistemädän ennakoivaan torjuntaan sopii Prestop WP.

Mustapistemädän aiheuttamia oireita kurkun varressa. Varsilaikuissa kehittyvät itiöt leviävät ilman ja kosketuksen avulla ja tartuttavat kehittyviä hedelmiä.

 

Kuvassa mustapistemädän pilaamia kurkkuja. Kärjestään pehmenneet kurkut ovat myyntikelvottomia.

 

Samankaltaista sisältöä