Olet täällä

Kasvihuoneviljely - Ravinnepuutokset

Ravinnepuutosten havainnointi tehdään yleensä paljaalla silmällä; joissain tapauksissa suurennuslasi voi olla tarpeellinen apuväline.

Oireet ilmenevät pääosin vanhoissa lehdissä, mutta niitä voi näkyä koko kasvissa

Typen puutos:
Kasvien väri on vaaleanvihreä. Alimmat lehdet muuttuvat keltaisiksi kärjestä alkaen, kuivuvat ja ruskettuvat. Lehtiruoti on lyhyt ja ohut, sivujuurten kehitys heikkoa.

Fosforin puutos:
Kasvusto on tummanvihreä tai sinivihreä, lehtiruoti ja -suonet punaiset tai vaaleanpunaiset. Alimmat lehdet muuttuvat osittain keltaisiksi, ruskeiksi tai punaisiksi. Juuret kasvavat pitkiksi, mutta sivujuurten kehitys on heikkoa ja väri punertavan ruskea.

Oireet ilmenevät pääosin vanhoissa lehdissä, oireet paikallisia

Magnesiumin puutteessa kloroosi näkyy ensin lehtisuonten välissä; lehtisuonet säilyvät pisimpään vihreinä. Kuvassa magnesiumpuutos kurkullaMagnesiumin puutos:
Vanhat lehdet ovat kloroottisia, lehtisuonten ympäristö ja lehden reunat säilyvät pisimpään vihreinä. Lehdet voivat myös kupristua. Esimerkiksi viljoilla puutos näkyy helminauhakirjontana, jolloin lehtivihreä kertyy tummanvihreiksi nauhoiksi vanhojen lehtien reunoihin. Vähitellen lehdet kuivuvat ja muuttuvat keltaisiksi kärjistä alkaen.

 

Kaliumin puutos:
Lehtien reunoihin muodostuu kloroottisia, valkoisia tai vaaleanruskeita pilkkuja. Nämä alueet muuttuvat vähitellen ruskeiksi, punaruskeiksi, harmaanruskeiksi tai tummanruskeiksi. Oireet ovat aluksi pistemäisiä, mutta laajenevat myöhemmin ja kasvavat yhteen. Lehtisuonten väliset alueet käpristyvät ja muuttuvat kellanruskeiksi tai ruskeiksi. Vanhemmat lehdet kuolevat, pääjuuri on pitkä, mutta sivujuuret heikosti kehittyneet.

Oireet ilmenevät pääosin nuorissa lehdissä, oireet enimmäkseen paikallisia, kasvupiste tuhoutuu osittain

Mangaanin puutos:
Kasvin lehtiin muodostuu pistemäisiä, vaaleita, kloroottisia laikkuja.

Raudan puutos:
Lehtisuonten väliset alueet ovat lähes valkoisia, lehtisuonet säilyvät vihreinä.

Raudan puutos tomaatissa.
 

Kuparin puutos:
Oireet näkyvät ensin lehtien reunoilla ja laajenevat vähitellen kohti lehden keskustaa.

Kuparin puutos kurkulla
 

Kalsiumin puutos:
Ensimmäiset oireet näkyvät lehtien reunoissa lasimaisina pisteinä, jotka vähitellen ruskettuvat ja laajenevat.

 

Tomaatilla kalsiumin puute aiheuttaa latvamätää, salaattikasveilla lehtien reunapoltetta.

Rikin puutos:
Kasvusto on väriltään kellertävä ja sen kasvu on heikkoa.

 

Oireet näkyvät joko nuorissa tai vanhoissa lehdissä kasvilajista ja puutosoireiden ilmenemisajankohdasta riippuen

Sinkin puutos:
Kasvin lehdet kellastuvat ja niiden reunat käpristyvät.

Molybdeenin puutos:
Kloroottiset laikut näkyvät ensin lehtien kärjissä ja sivuilla ja leviävät vähitellen koko lehteen. Lehtisuonet säilyvät vihreinä.

Molybdeenin puutosoireet  muistuttavat suuresti raudan puutosoireita.
 

Ravinnemyrkytykset 

Ravinnepuutosten tavoin myös jonkin yksittäisen ravinteen liiallinen saanti voi heikentää kasvua.

Typpi
Liiallinen typen saanti vaikuttaa kasvuun ja satoon jo silloin, kun oireet eivät vielä ole silmin havaittavissa. Korkeat nitraatti- ja ammoniumtyppipitoisuudet voivat kasvattaa tummanvihreän kasvuston, jonka lehtien reunoissa on kloroottisia oireita. Ylisuuret lehdet, joiden kudos on pehmeää, voivat myös viitata liialliseen typen saantiin. Tällainen kasvusto on tavallista herkempi tautien ja tuholaisten hyökkäyksille.

Fosfori
Avomaalla fosforin ylilannoitusta tapahtuu vain harvoin. Jos fosforia on saatavilla liikaa, se voi johtaa sinkin ja raudan puutteeseen. Myös kalsiumin, boorin, kuparin ja mangaanin otto voivat vaikeutua. Jos fosforin ylilannoitus on huomattavaa, esimerkiksi viljat saattavat alkaa kuihtua tai niihin tulee harmaanvalkoisia laikkuja.

Kalium
Kaliumin liiallinen saanti on erittäin harvinaista. Kaliumin ylilannoitus voi kuitenkin aiheuttaa magnesiumin ja kalsiumin puutosoireita ja lisätä suolapitoisuutta. Myös ammoniumtypen otto voi vaikeutua. Suoranaisia ylilannoitusoireita voivat olla kasvun hidastuminen, polttovauriot ja varhainen tuleentuminen.

Samankaltaista sisältöä