Olet täällä

Kansallinen laatustrategia

Kansallinen elintarviketuotannon laatustrategia

Kansallisen elintarviketuotannon laatustrategian tavoitteena on hallinnon, tutkimuksen ja neuvonnan sekä elintarvikeketjun yhteisin toimenpitein kehittää tuotteiden ja toiminnan laatua ja varmistaa laadun säilyminen pysyvästi korkealla tasolla ja samalla parantaa yritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta.
Suomalaisilla elintarvikkeilla on laatuun, turvallisuuteen sekä etiikkaan ja ekologiaan liittyviä kilpailuetuja ja vahvuuksia. Niiden syntyyn ovat vaikuttaneet maamme maantieteellinen sijainti, puhdas ympäristö, kulttuuri, etiikka, monipuolinen tuotantorakenne ja perheviljelmiin perustuva tuotantotapa sekä kattava tuotantopanosten, tuotannon ja elintarvikkeiden valvonta.
Laatustrategia pyrkii vastaamaan kuluttajien tarpeisiin, kohottamaan suomalaisten elintarvikkeiden kilpailukykyä ja tuottamaan lisäarvoa koko elintarvikeketjulle.

Laatuportaat

Suomen elintarviketuotannon peruslaatutason luovat EU-säädökset ja kansalliset lakisääteiset määräykset.

Kansallinen kilpailukyky rakentuu lakisääteisen perustason ylittävistä laatutyöratkaisuista. Nämä jakautuvat kahteen osaan: Kansallisesti sovittujen vapaaehtoisten sopimusten ja laatutavoitteiden noudattamiseen sekä tuotteisiin, tuotantoon tai palveluun sisältyvään erityiseen yrityksen omalla toiminnallaan aikaansaamaan erityislaatuun.

Puhtaan Maan Puolesta -ohjelmassa tavoite on asetettu korkealle. Me tuotamme kansallisen laadun lisäksi erityislaatua.

 

Laatuketju

Kansallisen laatuohjelman mukaan suomalaiset elintarvikkeet kilpailevat laadulla. Kysymyksessä on tuotantoketju perustuotannosta valmiiksi kulutushyödykkeeksi. Oleellista on, että ketju on aukoton, se on läpinäkyvä ja lopputuotteen jäljitettävyys on helppoa ja varmaa.

Puhtaan Maan Puolesta -ohjelma on tuotantoon sisältyvä laatujärjestelmä. Se voidaan kuvata ketjuna, jossa jokainen tuotantovaihe liittyy kahteen muuhun ketjun lenkkiin. Kustakin lenkistä on osoitettavissa olosuhteet sekä tuotanto- ja käsittelytapa. Oleellista on, että tuotteen kulku on jäljitettävissä, ketjun tuotanto on läpinäkyvää ja tuotannon eri vaiheista on saatavissa dokumentoitu tieto.

Samankaltaista sisältöä