Olet täällä

Maidontuotannon pohjoista tukea korotetaan loppuvuodelle

Pohjoisen tuen alueella maidontuotannon tukea korotetaan syyskuun alusta lähtien 1,2 senttiä litralta.

Tuen korotuksella täydennetään alkuperäistä syys-joulukuun tukitasoa 0,7 sentillä litralta. Syynä tuen korotukseen on se, että viime vuosien markkinahäiriöt vaikuttavat yhä tuotannon kannattavuuteen. Tuen korotus kuuluu maatalouden kannattavuuskriisin kohdennettuihin toimenpiteisiin.

Tammikuussa 2017 hallituksen vahvistaessa kansalliset tuet, maidon pohjoisen tuen kokonaismäärää painotettiin hieman voimakkaammin loppuvuoden tuotannolle. Tuen porrastuksen taustalla oli 2017 alkuvuoden maidontuotannon mukautustukiohjelma, jonka tarkoituksena oli kannustaa maidontuotannon vapaaehtoiseen vähentämiseen ja edistää markkinoiden tasapainottumista.

Tuen lopulliset tukitasot vuodelle 2017 tarkentuvat vuodenvaihteen jälkeen, kun pohjoisen tuen alueen koko vuoden aikana tuotetut maitomäärät ovat selvillä.

 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö MMM

Kommentit

Samankaltaista sisältöä