Olet täällä

Yleistä vesitutkimuksista

Vesinäytteitä tutkivat mm. kunnalliset elintarvikelaboratoriot sekä monet yksityiset laboratoriot.
Lähimpiä laboratorioita kannattaa kysellä paikkakunnan terveystarkastajalta.

Laboratorioilla on omia tutkimuspakettejaan, alla esimerkkinä Savolab Oy:n tutkimuspaketit.

1.Bakteriologinen

  • alustava E.coli, koliformiset bakteerit ja lyhyt lausunto

2.Terveydellinen laatu

  • alustava E.coli, nitraatti, nitriitti, ulkonäkö, haju ja lyhyt lausunto

3.Talousveden käyttökelpoisuustutkimus

  • suppea alustava E.coli , nitraatti, nitriitti ,rauta, permanganaattiluku pH, ulkonäkö, haju ja lyhyt lausunto
  • laaja alustava E.coli, koliformiset bakteerit, nitraatti, nitriitti, ammonium, rauta, mangaani, permanganaattiluku, pH, ulkonäkö, haju ja lyhyt lausunto

4.Veden syövyttävyys

  • suppea pH, kokonaiskovuus, vapaa hiilidioksidi, alkaliteetti, lyhyt lausunto
  • laaja (jos ongelmana myös suolapitoisuus) pH, kokonaiskovuus, vapaa hiilidioksidi, alkaliteetti, sähkönjohtavuus, kloridi, sulfaatti, lyhyt lausunto

5. Laaja talousvesitutkimus

  • alustava E.coli, koliformiset bakteerit, fluoridi, nitraatti, nitriitti, ammonium, kloridi, mangaani, rauta, kokonaiskovuus, permanganaattiluku
  • pH, sameus, sähkönjohtavuus, väri, ulkonäkö, haju ja lyhyt lausunto

HINNAT

  • Vesitutkimuksen hinta kannattaa varmistaa tutkivalta laboratoriolta. Yksinkertainen hygieniatutkimus maksaa n. 150 - 200 mk.
  • Kemiallisia tutkimuksia voidaan tehdä erilanen määrä. Hygieniatutkimus + kemialliset perustutkimukset maksavat n. 300 - 350 mk. Kaikkein laajimmat paketit voivat maksaa n. 800 mk.

Huom! Vesilaitos vastaa kuluttajille jakamansa veden laadusta. Verkostoveden tarkkailutiheys ja laatunormit on määritelty Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 461/2000 ( vanhemmalla STM:n päätöksellä 74/1994 on siirtymäaikaa 25.12.2003 asti).

Tietoja oman alueen vesilaitoksen vedenlaadusta saa suoraan vesilaitokselta tai kunnan terveystarkastajilta.

Samankaltaista sisältöä