Olet täällä

MMM: Suurpetojen tekemät maatalousvahingot yleistyneet

Suurin osa suurpetovahingoista kohdistuu poroihin, mutta myös kotieläimet ja maatalous ovat saaneet oman osansa.

Graafiset esitykset suurpetojen 2010-luvulla aiheuttamista kotieläin-, maatalous- ja porovahingoista on julkaistu, Maa- ja metsätalousministeriö uutisoi.

Eläin- ja vahinkolajeittain eritellyt tiedot vahinkojen lukumääristä ja arvoista on koottu maaseutuelinkeinoviranomaisten ylläpitämästä riistavahinkorekisteristä, jota ylläpidetään suurpetovahinkoihin liittyvien korvaushakemusten perusteella.

Suurpetojen – eli ahman, ilveksen, karhun ja suden – aiheuttamat kotieläin-, maatalous- ja porovahingot korvataan valtion varoista.

Vuonna 2017 viranomaisille ilmoitettiin lähes 5 800 suurpetojen aiheuttamaa vahinkotapausta, joiden yhteenlaskettu arvo oli noin 12 miljoonaa euroa. Korvauksia maksettiin kuitenkin vain vajaat 9 miljoonaa euroa, koska valtion talousarvioon varattu määräraha ei riittänyt vahinkojen täysimääräiseen korvaamiseen.

Suurin osa vahingoista on porovahinkoja

Suurin osa, noin 90 prosenttia, ilmoitetuista suurpetovahingoista on porovahinkoja. Porovahinkojen osuus kaikista suurpetojen aiheuttamista vahingoista on myös taloudellisesti merkittävin.

Vuonna 2017 porovahinkoja ilmoitettiin yhteensä noin 5 000 ja niiden yhteenlaskettu arvo oli yli 11,5 miljoonaa euroa. Suurimman osan – noin 60 % – porovahingoista aiheuttivat ahmat.

Karhu ja susi ovat suurin kiusa kotieläimille ja maataloudelle

Kotieläinvahinkoja ilmoitetaan vuosittain noin 300–500, joista suurin osa on karhun ja suden aiheuttamia. Karhu tekee vuosittain eniten kotieläinvahinkoja, mutta susien vahingoista on maksettu eniten korvauksia kahtena edellisenä vuonna. Karhun aiheuttamista vahingoista valtaosa kohdistuu mehiläisiin ja lampaisiin, susien aiheuttamista puolestaan koiriin ja lampaisiin.

Kotieläinvahingot ovat olleet laskussa, mutta muut maatalous vahingot ovat nousseet lähes eksponentiaalisesti viimeisen neljän vuoden aikana. Lähestulkoon kaikki maatalousvahingot ovat olleet karhujen aiheuttamia.

Alla olevista graafeista löytyy tarkempaa tietoa määristä ja korvauksista poro-, kotieläin- ja maatalousvahingoista.

Suurpetojen aiheuttamat kotieläin-, maatalous- ja porovahingot 2010-luvulla

Suurpetojen aiheuttamat porovahingot 2010-luvulla

Suurpetojen aiheuttamat kotieläin- ja maatalousvahingot 2010-luvulla

 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

Kommentit

markku.hurskainen

Aika merkittävä on myös tuo karhujen rehupaaleille tekemä vahinko, josta jutussa ei mainittu mitään. Meillä ei viime vuonna mennyt kuin 35 paalia, mutta edellisenä yli 70. Tänä vuonna jo keväällä muutaman puhkoivat. Jatko varmaan seuraa...

Samankaltaista sisältöä