Olet täällä

Pienteurastamoiden toimintaa helpotetaan

Hallitusohjelman mukaista normienpurkua on tehty pienteurastamoita koskeviin asetuksiin. Muutokset astuvat voimaan 1.7.2016.

Teurasmäärät nousevat

Pienteurastamoissa saa jatkossa teurastaa kotieläiminä pidettäviä sorkka- ja kavioeläimiä viisinkertaisen määrän nykyiseen verrattuna. Maa- ja metsätalousministeriön laitosasetuksen muutoksen mukaan jatkossa naudan, sian, hevosen, lampaan ja vuohen suurin sallittu teurasmäärä on 5000 eläinyksikköä vuodessa.

Lihantarkastus helpottuu

Myös lihantarkastukseen on säädetty helpotuksia. Muutoksessa on muun muassa selvennetty nykykäytäntöä, jonka mukaan lihantarkastus voidaan tehdä pienteurastamoissa jäähdyttämössä. Myös siipikarjan sekä kanien ruhojen ja elinten yhdistäminen lihantarkastuksessa eräkohtaisesti tulee mahdolliseksi.

Muutoksella helpotetaan teurastamoiden hyväksymistä riistan käsittelylaitoksiksi. Jatkossa hirven ruhon saa katkaista kahtia nylkemisen ja elinten irrotuksen jälkeen, ennen lihan tarkastusta.

Muutos lisää todennäköisesti tarkastetun hirvenlihan saatavuutta lihanjalostuslaitoksille raaka-aineeksi.

Asetusmuutoksen tavoitteena on helpottaa erityisesti pienyrittäjien toimintaedellytyksiä vaarantamatta elintarviketurvallisuutta.

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

Kommentit

Samankaltaista sisältöä