Olet täällä

Normilanta-järjestelmä tehostaa lannan hyödyntämistä

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) ovat luoneet uuden työkalun lannan määrä- ja ominaisuustietojen tuottamiseen. Sitä kutsutaan Normilanta-järjestelmäksi. Järjestelmän myötä ajantasainen tieto lantojen määrästä ja laadusta Suomessa löytyy yhdestä paikasta, mikä auttaa hyödyntämään lantaa entistä paremmin ja edistää siten kiertotaloutta.

Hankkeen vastuulliset erikoistutkijat Sari Luostarinen Lukesta ja Juha Grönroos SYKEstä kertovat, että tietoa lantojen määristä ja laadusta tarvitaan kaikessa lannan hyödyntämisessä ja sen edistämisessä. Aiemmin tieto oli vanhentunutta ja hajanaista. Normilannan tavoite on tuoda vuosittain päivitettävä, ajantasainen lantatieto kaikkien toimijoiden käyttöön.

Normilanta laskee tietoja yhdistämällä eri eläinryhmien ja lantatyyppien määrät ja laadun massataseena. Koska lannan määrä ja ominaisuudet muuttuvat lannan käsittelyn aikana, järjestelmä laskee tulokset erikseen eritetylle lannalle, eläinsuojasta poistetulle lannalle ja varastoidulle lannalle. Tuloksissa eritellään kunkin eläinryhmän tuottamien lantojen määrä, kuiva-aine, orgaaninen aine sekä ravinteet. Tulokset lasketaan eläinkohtaisesti ja valtakunnallisina koosteina. Myös alueelliset ja jopa tilakohtaiset laskennat ovat mahdollisia.

Lantamäärä ja -laatu riippuvat ennen kaikkea eläimen lajista, ikäluokasta, ruokinnasta sekä eläinsuojan ja lannan varastoinnin ratkaisuista. Järjestelmässä on omat ryhmänsä eri tuotantosuuntien ja ikäryhmien naudoille, sioille, siipikarjalle, hevosille, lampaille, vuohille ja turkiseläimille.

Normilanta-järjestelmä tukee lannan käyttöä koskevaa päätöksentekoa. Viranomaiset voivat käyttää järjestelmän tuottamaa tietoa esimerkiksi vähimmäislantalatilavuuksien määrittelyssä ja kotieläintalouden ympäristöluvituksessa.  Yrittäjä taas voi hyödyntää järjestelmän tarjoamaa tietoa suunnitellessaan lannan prosessointilaitosta. Jo nyt järjestelmää hyödynnetään maatalouden ilmaan kohdistuvien päästöjen laskennassa.

Lähde: Luonnonvarakeskus Luke

Kommentit

Samankaltaista sisältöä