Olet täällä

Eläinten hyvinvointikorvauksen haku tammikuussa

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus vuodelle 2018 on haettavissa verkkoasiointipalvelu Vipussa 8.–31.1.2018, Maaseutuvirasto (Mavi) tiedottaa.

Hyvinvointikorvausta voivat hakea nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat. Sitoumusta voivat hakea myös ne viljelijät, joilla ei ole ollut aikaisemmin eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusta.

Sika- ja siipikarjatilojen tehtävä ilmoitus eläinmäärästä

Hyvinvointikorvauksen haussa maatila valitsee eläinlajeittain ne toimenpiteet, joihin haluaa sitoutua eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Sika- ja siipikarjatilat arvioivat hakemuksella lisäksi ensi vuoden keskimääräisen eläinmääränsä.

Hyvinvointikorvaus maksetaan eläinrekistereistä saatavien eläinmäärien perusteella. Poikkeuksena ovat sikojen ja siipikarjan määrät, joista maatilat tekevät itse ilmoituksen.

Vuonna 2017 hyvinvointikorvauksen sitoumuksessa mukana olleiden sika- ja siipikarjatilojen tulee ilmoittaa toteutuneet eläinmäärät 15.2.2018 mennessä. Vuodelle 2018 hyvinvointikorvaukseen sitoutuvien sika- ja siipikarjatilojen on ilmoitettava toteutunut eläinmääränsä 15.2.2019 mennessä.

Mavi suosittelee ilmoittamaan eläinryhmät huolellisesti, sillä korvaus maksetaan korkeintaan hakemuksella arvioidun eläinmäärän mukaan.

Sitoumusehtoja noudatettava vuoden alusta lähtien

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot löytyvät Mavin kotisivuilta. Viljelijöiden, jotka aikovat hakea hyvinvointikorvauksen sitoumusta, tulee tutustua uusiin sitoumusehtoihin ja noudattaa niitä 1.1.2018 lähtien.

Suurin osa hyvinvointikorvausehdoista pysyy ennallaan ensi vuonna. Merkittävin muutos on, että siipikarjan ulkoilutoimenpide ei ole valittavissa enää ensi vuonna.

 

Lähde: Maaseutuvirasto

Kommentit

Samankaltaista sisältöä