Olet täällä

Lakiehdotus eläinten hyvinvoinnista lähti lausuntokierrokselle

Lakiehdotus eläinten hyvinvoinnista on valmistunut ja lähtenyt lausuntokierrokselle, maa- ja metsätalousministeriö (MMM) tiedottaa. Uudistetun lain tarkoituksena on eläinten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja suojelu, sekä eläinten kunnioituksen ja hyvän kohtelun lisääminen.

Laki korvaisi tällä hetkellä voimassa olevan eläinsuojelulain, joka on vuodelta 1996.

Lausuntoaikaa lakiehdotukselle on 28.2.2018 asti.

Lisäisi viranomaisten keinoja puuttua epäkohtiin

Uusilla säännöksillä parannettaisiin eläinten hyvinvoinnin tilaa ja eläinsuojelun valvontaa sekä tehostettaisiin viranomaisten keinoja puuttua epäkohtiin.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) mukaan lakia on odotettu pitkään.

”Nyt lausunnoille lähtevä lakiluonnos on tasapainoinen kokonaisuus, joka parantaa monin tavoin eläinten hyvinvointia. Erityisesti olen tyytyväinen siitä, että kivunlievitys nupoutuksen ja muiden kivuliaiden toimenpiteiden yhteydessä tulee nyt pakolliseksi. Eläinten hyvinvoinnin parantaminen on pitkäjänteistä työtä, jota tehdään tiiviissä vuoropuhelussa eläinten omistajien kanssa”, Leppä toteaa tiedotteessa.

MMM:n kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallion mukaan ehdotuksen valmistelussa on hyödynnetty uusinta tutkimustietoa eläinten tarpeista ja kyvyistä ja sen tueksi on teetetty useita kyselyitä ja selvityksiä.

”Valmistelussa on tehty laajasti yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ja niiden edustajat ovat olleet mukana lakiehdotuksen valmistelun ohjaus- ja työryhmissä.”

Laki pyritään asettamaan voimaan vuonna 2020

Lakiehdotus nostaa esille eläinten kunnioittamisen sekä eläinten olennaisten käyttäytymistarpeiden tyydyttämisen.

Laissa esitetään muun muassa tiineytyshäkkien kieltoa, hevosten ja muiden kuin maidontuotantoon käytettävien nautojen jatkuvan kytkemisen kieltoa, tarkennuksia löytöeläinten ja loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitoon, pakollista kivunlievitystä kivuliaiden toimenpiteiden yhteydessä sekä eläinjalostusta koskevien säännösten selkeyttämistä ja tarkempaa määrittelemistä.

Lain tavoitteena on tulla voimaan maakuntauudistuksen yhteydessä vuonna 2020.

 

Lähde: maa- ja metsätalousministeriö

Kommentit

Samankaltaista sisältöä