Olet täällä

Väitös: Energiansaannin lisäämisellä voidaan lyhentää maitorotuisten sonnien kasvatusaikaa

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan energiansaannin lisääminen on yksi keino lyhentää maitorotuisten sonnien kasvatusaikaa. Toisaalta samalla ruhojen rasvoittuminen kuitenkin lisääntyy.

Väitöksestä kertoo Luonnonvarakeskus (Luke) tiedotteessaan.

Vapaa säilörehuruokinta täydennettynä väkirehulla osoittautui tehokkaimmaksi tavaksi

Luken ulkopuolinen tutkija, MMM Katariina Manni, selvitti väitöskirjatyössään energiansaannin vaikutusta maitorotuisten sonnien tuotantotuloksiin, erityisesti kasvuun, rehun hyväksikäyttöön, ruhon rasvoittumiseen ja lihan laatuun.

Työssä etsittiin ruokintavaihtoehtoja, joilla voidaan tuottaa painavia mutta vähärasvaisia ruhoja heikentämättä lihan syöntilaatua. Tavoitteena oli tasainen, nopeutuva tai hidastuva kasvu hyvälaatuiseen nurmisäilörehuun ja ohraan perustuvilla ruokinnoilla.

Energiansaantia säädeltiin rajoittamalla väkirehun tai kokonaiskuiva-aineen syöntiä joko jaksoittain tai koko kasvatuskauden ajan. Kolmessa eri kokeessa tutkittiin ruokintojen vaikutusta sonnien tuotantotuloksiin ja ensimmäisessä kokeessa myös lihan laatuun.

”Energiansaannin lisääminen on yksi keino nopeuttaa maitorotuisten sonnien kasvua ja lyhentää kasvatusaikaa, mutta samalla ruhojen rasvoittuminen lisääntyy”, Manni toteaa tiedotteessa.

Energiansaannin rajoitus tai sen jaksottaminen ei vaikuttanut keskimääräiseen rehun hyväksikäyttöön. Koska ruokinnan rajoitus ei tuonut muitakaan lisähyötyjä, vapaa säilörehuruokinta täydennettynä väkirehulla osoittautui tehokkaimmaksi tavaksi tuottaa naudanlihaa, toteaa Manni. Erilaiset ruokintastrategiat eivät vaikuttaneet merkittävästi lihan laatuun.

”Tämä kertoo siitä, että käytäntöön soveltuvilla ruokinnoilla on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa lihan laatuun”, Manni sanoo.

”Tutkimus osoittaa, että sonnit sopeutuvat erilaisille ruokinnoille ilman suuria vaikutuksia tuotantotuloksiin, kun hyvälaatuista säilörehua on vapaasti saatavilla. Tämä tuo joustoa ruokintastrategioiden valintaan, mikä mahdollistaa rehujen saatavuuden ja hintojen huomioon ottamisen osana ruokinnan suunnittelua.  Tästä voi olla taloudellista hyötyä naudanlihantuotannolle.”

 

MMM Katariina Manni esittää väitöskirjansa Restricted energy intake strategies for growing and finishing dairy bulls offered grass silage-based diets julkisesti tarkastettavaksi Helsingin yliopistossa perjantaina 28.9.2018 klo 12.00.

 

Lähde: Luonnonvarakeskus

Kommentit

Samankaltaista sisältöä