Olet täällä

Suurpetojen aiheuttamista kotieläinvahingoista halutaan antaa jatkossa täysimääräinen korvaus

Kuva: Pixabay

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on lähettänyt lausunnoille esityksen riistavahinkolakiin tehtävistä muutoksista, MMM:n tiedotteessa todetaan. Suurpetojen aiheuttamat porovahingot eriytettäisiin jatkossa viljelys-, eläin- ja irtaimistovahingoista niin, että viimeksi mainitut – mukaan lukien koira- ja mehiläisvahingot – korvattaisiin aina täysimääräisesti.

Esityksen tavoitteena on edistää suurpetovahingoista kärsivien tasapuolista kohtelua tilanteessa, jossa vahinkojen korvaamiseen osoitetut määrärahat eivät riitä korvauksien täysimääräiseen maksamiseen. Tavoitteena on myös lisätä korvausjärjestelmän läpinäkyvyyttä.

Jos määrärahat eivät riitä suurpetovahinkojen täysimääräiseen korvaamiseen, kaikkia korvauksia leikataan nykysäännösten nojalla – henkilövahinkoja lukuun ottamatta – samassa suhteessa. Esimerkiksi vuoden 2017 vahinkojen osalta korvauksista leikattiin 26 % eli noin kolme miljoonaa euroa. Myös viljelys-, eläin- ja irtaimistovahingoista kärsineiden korvauksia on jouduttu leikkaamaan, vaikka esimerkiksi vuonna 2017 valtaosa (yli 94 %) yhteensä 8,9 miljoonan euron korvauksista koskikin porovahinkoja.

Vuodelle 2019 esitetty määräraha ei myöskään mahdollista täysimääräisiä korvauksia, ellei järjestelmää sitä ennen muuteta.

”Susien aiheuttamat koiravahingot tuottavat koirien omistajille erittäin suurta mielipahaa, ja korvausten maksaminen täysimääräisinä on näissä tilanteissa oikeus ja kohtuus. Myös esimerkiksi lammas- ja mehiläisvahingot halutaan jatkossa korvata täysimääräisesti”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) sanoo tiedotteessa.

Poronomistajien petovahinkokorvaukset tasapuolisemmiksi

Ns. Lex Halla –paliskunnat ovat saaneet tähän asti porovahingoista korotettua korvausta eli käytännössä kolminkertaiset korvaukset vahinkojen käypiin arvoihin verrattuna. Kun säännös tuli vuonna 2009 voimaan, sen piirissä oli neljä paliskuntaa. Vuonna 2017 säännöksen piirissä oli jo kymmenen paliskuntaa ja yli puolet yhteensä 8,3 miljoonan euron porovahinkokorvauksista maksettiin näille paliskunnille. Säännöksen piiriin kuuluvien paliskuntien määrän odotetaan lisäksi kasvavan, mikä tarkoittaisi sitä, että porokorvausten määrä kasvaisi ilman muutoksia entisestään ja leikkaukset kohdistuisivat kaikkiin vahingonkärsijöihin.

Jos esitys hyväksytään ja Lex Halla -korvauksia ei enää jatkossa makseta, vuodelta 2018 maksettavien korvausten määrä laskee noin 3,6 miljoonalla eurolla ja myös kaikki poronomistajat saavat todennäköisesti korvauksensa täysimääräisinä.

"Muutoksen tavoitteena on, että kaikille poronomistajille voidaan maksaa petovahinkokorvaukset tasapuolisesti", maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Riistavahinkolakiin esitetään lisättäväksi säännöksiä, jotka velvoittavat poronomistajat valokuvaamaan ja merkitsemään jatkossa vahinkopaikat ja ilmoittamaan paikan koordinaatit vahinkoilmoituksen yhteydessä viranomaisille. Vahinkoilmoitukseen tulisi jatkossa merkitä myös tieto vahingon havaitsemisen ajankohdasta.

 

Lähde: maa- ja metsätalousministeriö

Kommentit

Samankaltaista sisältöä