Olet täällä

Lannan polttamiseen helpotusta huomisesta alkaen

Hevosenlannan ja muiden tuotantoeläinten lannan käyttö energiantuotannossa helpottuu 15. marraskuuta alkaen, ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö tiedottavat.

Lakimuutosten myötä lannan poltto korkeintaan 50 megawatin energiantuotantoyksikössä ei enää edellytä jätteenpolttolupaa. Lannan polttamiseen on myös ohjeet.

Lannanpolttoa helpottavat muutokset on tehty ympäristönsuojelulakiin sekä eläimistä saatavista sivutuotteista annettuun lakiin.

Jatkossa lannan poltto on mahdollista myös pienissä ja keskisuurissa yksiköissä

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) on tyytyväinen muutokseen.

Hevosenlantaa muodostuu eniten asutukseltaan tiheillä alueilla, joissa sen hyötykäyttö on ollut haasteellista.”Hallitusohjelman mukaisesti lannan poltto helpottuu vihdoin. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia lannan hyödyntämiseen erityisesti eläintiheillä alueella. Samassa yhteydessä on laadittu toimijoille kattavat toimintaohjeet, joiden mukaan lannan poltto onnistuu”, Leppä sanoo. 

Aikaisemmin lainsäädäntö on sallinut lannan polton ainoastaan jätteenpolttolaitoksissa. Nyt polttaminen pienissä ja keskisuurissa, korkeintaan 50 megawatin yksiköissä katsotaan jätteenpolton sijaan energiantuotannoksi.

Lisäksi ympäristönsuojelulaissa säädetään poikkeuksista, jotka tuovat lisähelpotuksia lannan polttoon. Poikkeukset koskevat muun muassa polttolämpötilavaatimuksia sekä päästöraja-arvojen määrittämistä.

Hevosen lannan energiakäytön helpottaminen yksi hallituksen tavoitteista

Lakimuutoksilla toteutetaan hallitusohjelman tavoite sallia hevosen lannan käyttö energiatuotannossa. Tavoite on osa laajempaa hallituksen kärkihanketta.

Hevosen lantaa muodostuu noin 500 000–700 000 tonnia vuodessa. Lainsäädäntömuutosten jälkeen polttoon arvioidaan ohjautuvan enintään noin 100 000 tonnia hevosen lantaa vuodessa.

 

Lähde: ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö

Kommentit

Samankaltaista sisältöä