Olet täällä

Avainluvut emotilan johtamiseen

Erilaisten mittareiden avulla on helppo verrata omaa tilaansa tavoitearvoihin ja asettaa itselleen tavoitteita seuraavalle poikimakaudelle.

Emolehmätiloille tarkoitetussa Minun Maatilani Pihvi-moduulissa on lukuisia tilan johtamista helpottavia avainlukuja, kuten vaikkapa hiehojen poikimaikä ja keskipoikimakerta. Mittareista pystyy helposti näkemään omien emojensa poikimavälin.

Tuotannon kannalta tärkeä tieto on myös, kuinka monta prosenttia emoista on kuluneen 12 kuukauden aikana poikinut. Tämä avainluku näyttää selvästi, kuinka tehokasta ja taloudellisesti kannattavaa toiminta on. 

Osastoinnin ja ryhmittelyn avulla tehoa

Minun Maatilani -ohjelmistossa on myös oma moduuli osastoinnille ja ryhmittelylle, minkä käyttö voi vähentää ja helpottaa työtä varsinkin suurissa yksiköissä. Osastoinnin avulla pysyy hyvin selvillä siitä, missä eläimet fyysisesti sijaitsevat navetassa, jolloin ne löytyvät nopeasti eikä etsimiseen kulu turhaa aikaa.

Eläin voi kerrallaan kuulua vain yhteen osastoon ja osastoiksi kannattaakin valita pysyviä ominaisuuksia, kuten navetat tai karsinat. Osastonäytöllä pystyy tarkastamaan, kuinka monta eläintä kussakin osastossa on, mutta myös eläinten siirtäminen osastosta toiseen on helppoa. Näin eläinten olinpaikka on koko ajan tiedossa.  

Osastojen ohella eläimiä voi ryhmitellä monien eri ominaisuuksien ja kulloisten tarpeiden mukaan. Eläin voi kuulua moneen eri ryhmään yhtä aikaa. Ohjelmaan voi tehdä esimerkiksi sorkkahoidettavien tai lääkittävien ryhmät, jolloin eri toimenpiteet on helppo tehdä katsomalla listasta, mitkä eläimet kuuluvat kyseiseen ryhmään.

Riittävästi tilaa?

Ohjelmassa on myös toiminto, jossa osastoon voi määrittää eläimen iän mukaisen tilantarpeen. Näin listaukseen saa tiedon siitä, onko osastossa olevilla eläimillä määrityksen mukaisesti tilaa. Osastoinnissa on valmiina eläinten hyvinvointikorvauksen mukaiset tilatarpeet, mutta tilatarpeen voi halutessaan määrittää myös itse.

Ryhmittely kokoaa halutut tiedot yhteen

Osastoja ja ryhmiä voi tarkastella valmiiden ”Eläimet osastoittain” tai ”Eläimet ryhmittäin” - raporttien avulla. Ryhmittelyssä on myös päivittyvä ryhmätoiminto, jonka avulla voi luoda ja asettaa ryhmälle säännöt, joiden avulla ryhmään saadaan halutut eläimet. Esimerkiksi voi luoda ryhmän ”kaksi kertaa poikineet hereford-emot” ja luoda siihen kuulumiselle säännöt. Kaikki raportit voi suodattaa myös omalla päivittyvällä ryhmällä.

Oman raportin, johon voi valita osasto- ja ryhmätiedon sekä muut tarvittavat tiedot yhtä aikaa, tekeminen ohjelmalla on myös helppoa.  Raportit ovat aina ajan tasalla, joten enää ei tarvita ylimääräisiä lappuja. Eikä rasiteta omaa muistia!

Täältä löydät videon ryhmittelystä.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä